Hjortreise med Magnus Johannesen - Hjort
Hva leter du etter?

Hjortreise med Magnus Johannesen

Høsten 2023 begynte Magnus Johannesen som advokatfullmektig hos oss i Hjort, og ble det nyeste tilskuddet til transaksjonsavdelingen. Vi har snakket med ham om hvorfor han valgte Hjort.

Magnus fullførte utdannelsen i rettsvitenskap i vår, og startet høsten som fullmektig hos oss. Han er spesialisert innenfor selskapsrett og skatterett, og arbeider hovedsakelig med transaksjoner.

Hvordan har du opplevd overgangen fra studiehverdagen til fullmektigtilværelsen?

Det er definitivt en overgang, men mottagelsen og oppfølgingen fra alle kolleger gjør at det har gått veldig fint, sier Magnus. Han har dessuten vært trainee i løpet av studietiden, noe han opplever som verdifullt ved overgangen til arbeidslivet. Det er fint for å få et innblikk i hverdagen til et advokatfirma og å kunne prøve på faglig utfordrende problemstillinger som man sjeldent får innblikk i på studiet. Man lærer fort når man får lov til å prøve seg frem med tett oppfølgning. Noe som skaper en litt mykere overgang til arbeidslivet.

Hjort har en traineeordning hvor vi tar inn traineer omtrent gjennom hele året. Interessert? Les mer om ordningen her.

Videre forteller Magnus at måten han har blitt tatt imot her hos Hjort har vært veldig hjelpsom i overgangen fra studiehverdagen. Det har vært rom for å prøve og feile, samtidig som oppfølgingen fra flinke kolleger gir stort læringsutbytte. Som nyutdannet merker jeg virkelig at de har lyst til at du skal lykkes, forteller han.

Hvorfor akkurat Hjort?

Magnus fikk sitt første møte med Advokatfirmaet Hjort på Arbeidslivsdagene i Tromsø. Han hørte først om den tydelige posisjonen som prosedyrefirma, men lærte fort at transaksjoner også var et satsingsområde, noe han selv var veldig interessert i. Han sier også at han hadde inntrykk av at det var høy faglig kompetanse hos Hjort, og at man fikk god oppfølging i et godt arbeidsmiljø. Da han også fant en stillingsutlysning til transaksjonsavdelingen hvor han kunne jobbe med selskapsrett og skatt ble valget lett.

Både i forkant og nå som han faktisk er her opplever han at fokuset i firmaet, helt fra starten av er å utvikle dyktige advokater. Det er noe Magnus sier at han setter pris på ved en arbeidsgiver.

Her blir du satset på, slik at du kan utvikle deg i advokatrollen.

Interessen for transaksjonsavdelingen

Interessen for selskapsrett og skatt oppsto under studietiden, da disse fremsto som spennende rettsområder. Mye av arbeidet med transaksjoner omfatter både selskapsrett og skatt. Transaksjoner handler om mye mer enn bare juss, noe som gjør det særlig interessant, forteller Magnus. Arbeidet med transaksjoner handler mye om strategi, og som nyutdannet lærer man mye om det å vurdere det juridiske opp mot hva som vil være taktisk eller kommersielt riktig med et tydelig fokus på hva som gagner klienten. En slik rådgiverrolle ovenfor klientene synes han er spennende.

 

Jeg ønsker å utvikle meg i rådgiverrollen og å være en viktig ressurs for våre klienter, ved å håndtere utfordrende problemstillinger og bidra til ryddige prosesser.

På avdelingen har Magnus fått mange ulike oppgaver fra start av. Han synes blant annet selskapsgjennomganger (Due dilligence) og muligheter for klientkontakt tidlig, har vært særlig spennende. Ansvar tidlig i fullmektigtilværelsen er viktig for å senere kunne arbeide selvstendig som advokat, sier Magnus. Nå som han er godt i gang med fullmektigtilværelsen er han ivrig etter å utvikle seg enda mer som advokat og rådgiver for klientene.

Magnus og flere andre fra Hjort møter du på ALD Tromsø på UiT i januar 2024. Der er vi tilgjengelige for å prate om alt vi tilbyr til studenter og nyutdannede!