Har Høyesterett satt punktum for ACER-debatten? - Hjort
Hva leter du etter?

Har Høyesterett satt punktum for ACER-debatten?

Høyesterett avsa i dag dom i den såkalte ACER-saken, der det sentrale spørsmålet var om Grunnlovens regler ble brutt da Stortinget i 2018 med alminnelig flertall samtykket til at EUs tredje energimarkedspakke ble inntatt i EØS-avtalen. Høyesteretts konklusjon er at myndighetsoverføringen som fant sted var lite inngripende, og at Stortinget derfor ikke har brutt Grunnlovens regler.

Hva er ACER-saken?

ACER-saken har vekket stor interesse i energisektoren ettersom den berører sammenhengen mellom strømpriser og Norges tilslutning til det europeiske kraftmarkedet, herunder gjennom overføring av myndighet til EUs energibyrå Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). Organisasjonen Nei til EU anførte for Høyesterett blant annet at vedtak fra ACER indirekte kan påvirke norske strømpriser, og at Stortingets samtykke til EUs tredje energimarkedspakke derfor skulle blitt gitt med tre fjerdedels flertall i stedet for alminnelig flertall.

Høyesteretts vurdering

Høyesterett mener at vedtak fra ACER har marginal betydning for strømprisen sett i lys av det som uansett følger av at utenlandskabler finnes og inngår i det europeiske kraftmarkedet som Norge uansett er en del av. Høyesterett kom derfor til at myndighetsoverføringen er lite inngripende, og at Stortinget ikke brøt Grunnlovens regler da samtykket til innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke ble gitt med alminnelig flertall i 2018.

Hør mer om ACER-dommen i kommende episode fra Energisk

Selv om Høyesterett ikke var i tvil om de rettslige sidene av saken, er debatten om ACER, EUs energimarkedspakker, strømpriser og organiseringen av kraftmarkedet ikke over. Hjort følger denne debatten tett, og har i podkasten Energisk tidligere laget episoder om dagens organisering av kraftmarkedet og Strømprisutvalgets forslag til tiltak for å sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser på strøm fremover  Torsdag 9. november slipper vi en egen episode om ACER-dommen, der vi blant annet ser nærmere på hva ACER er, hvilken myndighet ACER har, innholdet i EUs tredje og fjerde energimarkedspakke, og hvilken forbindelse det er mellom Norges tilslutning til ACER og politisk kontroll over strømpriser, krafteksport mv. Følg Energisk her!