Bli kjent med Hjortadvokat Sunniva Lerum Hollekve - Hjort
Hva leter du etter?

Bli kjent med Hjortadvokat Sunniva Lerum Hollekve

Helt siden 2020 har Sunniva vært å se i gangene her hos Hjort. Først som trainee, deretter med skriveplass, som fullmektig og nå har hun fått bevillingen sin og rykket opp til advokat. Les mer om hvorfor hun har valgt Hjort igjen og igjen.

Som student var hennes første møte med Hjort som trainee i desember 2020. Det er en stor fordel å få prøvd seg på relevante oppgaver og se hvordan hverdagen i advokatfirma er alt som student, mener Sunniva. Fordi hun var trainee mens det var koronarestriksjoner ble oppholdet litt annerledes, men hun ble likevel tatt godt imot og fikk et veldig godt inntrykk av både det faglige og det sosiale miljøet på huset.

Traineefadderen min hadde digital lunsj med meg omtrent hver dag!

Nå sitter hun på andre siden av bordet og behandler traineesøknader for Hjort. Hennes beste tips til studentene som skal søke er å bruke tid på å skrive en god søknad som viser at man har interesse for akkurat den plassen man søker til og at man er motivert for stillingen.

Etter traineeperioden hadde Sunniva skriveplass her mens hun skrev masteroppgaven sin. Hun forteller at det var helt strålende å få den muligheten. I tillegg til goder som eget kontor, lunsj og skrivestipend trekker hun frem fordelen av å være tett på et faglig og sosialt miljø. Det gjør det mye morsommere å skrive oppgaven, forteller Sunniva.

Det er tydelig at folk var engasjerte i det jeg skrev om, og ønsket å diskutere eller komme med råd hvis jeg hadde spørsmål.

Hvis du lurer om mer på opplegget rundt skriveplass kan du lese mer og søke her.

Overgangen til fullmektighverdagen

God trivsel og et faglig sterkt miljø var viktig for Sunniva i valget av sin første arbeidsplass etter studiet. Hun er  veldig takknemlig for alle de hyggelige kollegene her i Hjort. Som fullmektig fortsatte hun i avdelingen hun hadde vært en del av helt siden hun startet sin hjortreise – Hjorts avdeling for eiendom og entreprise. Sunniva har alltid syntes at eiendomsbransjen er spennende

Som advokatfullmektig legger man grunnlaget for den videre advokatkarrieren. Derfor har det stor betydning å komme inn i et godt fagmiljø fra starten av.

I løpet av året er det et par arrangementer lagt opp spesielt for fullmektiger i Hjort, som både fremmer det faglige og sosiale. Det holdes blant annet et teoretisk seminar på Lysebu og et praktisk seminar på Finse hvor advokatfullmektigene øver på prosedyre. Sunniva forteller at disse seminarene har vært høydepunkter i tiden som fullmektig. De er spennende, og det gir en trygghet som fullmektig å ha en slik arena å øve seg på. I løpet av fullmektigperioden får man mer og mer ansvar og blir godt forberedt på rollen som advokat, forteller Sunniva.

Lidenskapen for advokatyrket

Nå gleder Sunniva seg til å fortsette å videreutvikle seg sammen med kollegene sine, og å samle enda mer erfaring. Overgangen fra fullmektig til advokat er ikke brå etter god opplæring.

Sunniva forteller at det er både spennende og givende å jobbe som rådgiver, blant annet fordi man kommer tett på situasjoner der mye står på spill.