Bli kjent med Hjortadvokat Veronika Steen Svendsen - Hjort
Hva leter du etter?

Bli kjent med Hjortadvokat Veronika Steen Svendsen

Veronika ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø i 2019. Våren 2023 begynte hun hos oss i Hjort som advokat i energiavdelingen. Vi har tatt en prat med henne om veien til Hjort.

Årene som dommerfullmektig

Etter å ha vært advokatfullmektig i et års tid valgte hun å bruke noen år som dommerfullmektig i Helgeland tingrett og Buskerud tingrett. Ved å være dommerfullmektig fikk Veronika innblikk i et bredt spekter av rettsområder og sakstyper.

Hovedsakelig ønsket jeg å være dommerfullmektig for å kunne jobbe med mye forskjellig juss, teste ulike saksområder og møte mennesker i ulike livssituasjoner.

Veronika forteller at man lærer mye på kort tid i en slik rolle. Som dommerfullmektig har man fullstendig ansvar for egne saker, noe som krever stor grad av selvstendighet. Veronika forklarer at man naturligvis kan diskutere problemstillinger med andre som er mer erfarne, men at det er ditt eget ansvar å treffe beslutninger i sakene. Det er viktig å stole på eget skjønn, sier hun.

Mye av arbeidet som dommerfullmektig er overførbart tilbake i advokathverdagen. Det er nyttig å ha sett advokater fra et dommerperspektiv, og man vet mer om hva en dommer ser etter i en sak som går for retten.

Man lærer også mye om kommunikasjon med ulike mennesker gjennom å lede rettssaker og andre rettsmøter som dommer. Som dommer har man et ansvar for å ivareta alle aktørene i rettsmøtene, både de profesjonelle aktørene,partene og vitnene i saken. Mange som må møte i domstolen er i krevende livssituasjoner eller står midt oppi en opprivende konflikt. Dette må man vise forståelse for, samtidig som man et ansvar for å styre saken i et konstruktivt spor. Det kan oversettes til rollen som advokat når man jobber med klienter og motparter.

Veien til Hjort

Da Veronika skulle tilbake til advokathverdagen var det flere ting som gjorde at valget falt på akkurat Hjort. For det første hadde hun et inntrykk av at Hjort var sterke på det faglige og opptatt av å utvikle flinke fagpersoner. Det inntrykket hadde Veronika hatt siden hun ble kjent med Hjort under studiet, og hun opplevde at det skilte firmaet fra andre.

Hun merket seg også den store og varierende klientgruppen Hjort har, med både privatklienter, private selskaper og det offentlige. Dessuten likte hun at firmaet jobbet med strafferett, noe de færreste av de store firmaene gjør. Bredden av fagområder, saker og klienter var tiltrekkende i valget av arbeidsgiver.

Selv om jeg ikke jobber med straff selv, så sier inkluderingen av blant annet strafferett noe om verdiene til firmaet, og det setter jeg pris på.

I tillegg trekker Veronika frem det sosiale i Hjort som en viktig faktor. Hun hadde inntrykk av at det var et godt sosialt miljø, noe som viste seg å stemme, kan hun bekrefte i dag. Det er plass til ulike folk, og man har tid til hverandre selv i en hektisk hverdag. Hun trives med at Hjort er av en slik størrelse at man kjenner alle fjes.

Hvorfor energiavdelingen?

Etter å ha jobbet med energi som advokatfullmektig fattet hun interesse for energibransjen. Det er en spennende bransje hvor det skjer mye og hvor det er viktig at vi fortsetter å utvikle kunnskap, forteller Veronika.

Ved å jobbe i energiavdelingen får hun muligheten til å jobbe spesialisert rettet mot en bransje, men samtidig jobbe bredt juridisk med mange ulike rettsområder. Det synes Veronika er veldig gøy. Hun forteller at det skiller energiavdelingen fra andre avdelinger, hvor man i større grad fokuserer på bestemte rettsområder. Energiavdelingen jobber dessuten med mange ulike typer oppdrag, både transaksjoner, rådgivning og tvisteløsning. Mange saker har også et bredt nedslagsfelt, og energiavdelingen samarbeider tett med andre avdelinger på huset.

Jeg setter stor pris på at jeg får jobbe så bredt. Det tror jeg er veldig verdifullt tidlig i karrieren.

Arbeidet som ekstern sensor for Universitetet i Tromsø

De siste årene har Veronika også vært ekstern sensor på UiT. Hun synes det er et morsomt arbeid, og hun syns det er givende å bidra til universitetet hun selv studerte ved. I tillegg er det en fin måte å holde seg oppdatert på faglig. Eksamensoppgavene er ofte knyttet til ferske, relevante dommer og saker. Det bidrar til at hun holder seg oppdatert på rettsutviklingen.

Et tips til studentene

Veronika ser mange forskjellige oppgaver som sensor, og legger merke til hvor ulike oppgavene kan se ut selv om de får samme karakter. Som student er det lett å tenke at det kun er én riktig måte å tolke oppgaven på eller kun ett riktig svar på et spørsmål. Mange blir derfor stresset når de hører hvordan andre har løst en eksamensoppgave.

Det er sjeldent konklusjonen som er avgjørende, men hvordan man kommer frem til den. Sensorene ønsker å se at du kan juridisk metode og at du kan argumentere selvstendig.

Veronika kommer tilbake til Tromsø til Arbeidslivsdagene nå i januar. Sammen med en rekke andre fra Hjort møter du henne på messedagen på UiT den 19. januar. Lurer du på noe om advokathverdagen eller Hjort som arbeidsplass, så er det bare å finne oss!