Bærekraftig bevegelsesfrihet - Hjort
Hva leter du etter?

Bærekraftig bevegelsesfrihet

Nesten en tredjedel av norske klimagassutslipp kommer fra transport, der over halvparten kommer fra veitrafikk. Vi snakker med Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 3 episode 10

Ifølge SSB står transport for nesten en tredjedel av det totale klimagassutslippet i Norge. I klimameldingen fra 2017 er regjeringens arbeidsmål at Norge skal klare 35-40 prosent nedgang i klimagassutslipp innenfor transport innen 2030 sammenlignet med 2005. Så lavt utslipp har ikke Norge hatt innenfor transport i perioden fra og med 1990.
Ruter har satt seg store mål og har ambisjoner om ha null utslipp innen 2028. De jobber aktivt med FNs bærekraftsmål og setter en tydelig retning for hva Ruter forventer av deres leverandører i fremtiden.

Dette er en episode som gir innsikt i hva samferdselssektoren står overfor, hvor drivkrefter som ny teknologi, nye forretningsmodeller, økende kundeforventninger og ikke minst et behov for bærekraftige løsninger påvirke utviklingen. Endringene byr på enorme muligheter til å kunne forene enkeltmenneskets behov for bevegelsesfrihet med felles mål om bærekraftige byer og samfunn.

Episodens ekspert er Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen er administrerende direktør i Ruter AS, som han har ledet siden oppstarten i 2008. Tidligere har Jenssen hatt stillinger som administrerende direktør i Oslo Sporveier, konserndirektør i Posten Norge, administrerende direktør i logistikkbedriftene TNT Norge AS og IL-X Budservice AS. I 2016 vant Jenssen prisen «Årets digitaliseringsleder» under IT-konferansen Atea Community.

Data som er drivstoff

Digitalisering og muligheten til å skape verdi av data endrer samfunnet på en rekke områder. Nye forretningsmodeller trer fram, verdikjedene i industrier endrer seg, og særlig framveksten av plattformselskaper og bruk av kunstig intelligens har endret en rekke bransjer betydelig. I denne nye digitale økonomien er det data som er drivstoffet.

Hvordan har korona påvirket oss? Og hvilke endringer ser Ruter for seg nå som Oslo har åpnet opp igjen?

Samarbeid med leverandører

Hvordan Ruter har brukt anskaffelseregelverket imponerer oss i Energisk. Ruter har aldri satt krav til elektriske busser fra sine leverandører, men har vært tydelig på målsetningen om nullslipp i 2028 – om ikke før. Ruter har latt markedet arbeide og faset inn teknologi i eget tempo. Det er på mange måter en suksesshistorie Bernt forteller, som illustrerer på en svært god måte hvordan markedet selv har blitt Europas mest kompetente på el-busser.

Energisk er en jusspodkast fra Hjort, og den er tilegnelig der du hører podkast