Arendalsuka: Når Arbeidstilsynet banker på - Hjort
Hva leter du etter?

Arendalsuka: Når Arbeidstilsynet banker på

Torsdag 19.08 kl. 12:30-13:30
Torvet 11, Byggeplassen / Baker Jørgensen

Bygg-, anlegg- og eiendomsprosjekter er ofte kompliserte og inkluderer mange ulike aktører. Kontraktskjedene er lange, i tillegg til at omfanget av innleide og bruk av underentreprenører er stort. For å sikre et trygt arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen er det avgjørende å ha spesialisert kunnskap om forebyggende tiltak og rutiner.

I en tid med økt fokus på overholdelse av arbeidsmiljøregelverket vet vi i Hjort hvilke praktiske og rettslige spørsmål og utfordringer bedriften, dets styre, ansatte og andre berørte står ovenfor i møte med Arbeidstilsynet og/eller politiet.

I dette foredraget tar vi opp relevante problemstillinger de fleste skulle ønske de kunne mer om, men som regel først blir tema når ulykken har vært ute eller Arbeidstilsynet har begynt sitt tilsyn. Vi gjennomgår også de viktigste forholdene i en politietterforskning. Vi avslutter med spørsmål fra salen.