Utsatt for svindel? Arrest som sivilrettslig tiltak - Hjort
Hva leter du etter?

Utsatt for svindel? Arrest som sivilrettslig tiltak

Som NRK skriver her, opplever vi en stor økning i svindelsaker av ulik form. NRK beskriver en spesielt bekymringsfull trend der eldre kvinner blir oppsøkt hjemme av personer som utgir seg for å være politi eller fra banker. Dette er bare ett eksempel på en rekke svindelmetoder som blir stadig mer utbredte og utspekulerte.

Politiet gjør en viktig jobb med å etterforske og straffeforfølge disse sakene, men ressursbegrensninger begrenser deres evne til å ta beslag i utbyttet slik at ofrene får tilbake pengene sine. I slike tilfeller bør ofrene vurdere sivilrettslige tiltak for å sikre sine krav.

Sivilrettslige tiltak når du er utsatt for svindel

Et slikt tiltak er arrest. Arrest er en midlertidig sikring av formuesgoder som kan tas dersom man har grunn til å tro at gjerningspersonen eller andre involverte vil unndra seg betaling av et krav. Dette kan være spesielt relevant i svindelsaker, hvor det ofte er involvert såkalte «muldyr» – personer som hjelper svindlere med å flytte penger. Disse personene kan også være erstatningsansvarlige for det tapet som er påført av bedrageriet.

Selv om det ofte ikke er snakk om store verdier, siden pengene flyttes raskt, kan arrest av formuesgoder bidra til å få de involverte i tale. Dette kan igjen føre til mer informasjon om hvem som står bak svindelen, og muliggjøre oppfølging av krav også mot disse personene.

Det er viktig å handle raskt i slike saker. Jo raskere man kan få arrest i formuesgodene, jo større er sjansen for at midlene ikke er blitt flyttet ennå. I mange tilfeller kan arrest være nok til å få inn i hvert fall deler av det man har krav på. Men hvis gjerningspersonen motsetter seg dette, kan det være nødvendig å gå til sivilt søksmål for å få en dom på kravet.

Det er også verdt å merke seg at bankene ofte vil kunne erstatte det tapte i slike saker. Dette er imidlertid avhengig av en rekke faktorer, inkludert bankens egne vilkår og omstendighetene rundt svindelen.

Å bli utsatt for svindel kan være en svært belastende opplevelse. Men det er viktig å huske på at det finnes hjelpemidler og ressurser tilgjengelig for å hjelpe ofrene. Ved å handle raskt og søke profesjonell hjelp, kan man øke sjansene for å få tilbake det tapte.

I Advokatfirmaet Hjort har vi lang erfaring med erstatningssaker knyttet til ulike former for bedrageri. Vi kan raskt vurdere din sak og gi deg en vurdering av mulighetene for å få tilbake det tapte.