Tomtefestedom anket direkte til Høyesterett - Hjort
Hva leter du etter?

Tomtefestedom anket direkte til Høyesterett

Nedre Telemark tingrett sa seg i juni enig med grunneier i at Høyesteretts rettsoppfatning i Bøvre-dommen fra 2007 er i strid med eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Festerne har nå anket tingrettens dom direkte til Høyesterett.

I siste utgave av Advokatbladet omtales saken som advokat Sveinung O. Flaaten prosederte på vegne av grunneier i juni 2013; Nedre Telemark tingrett sa seg enig med grunneier i at Høyesteretts rettsoppfatning i Bøvre-dommen fra 2007 er i strid med eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Festerne har nå anket tingrettens dom direkte til Høyesterett.

Sveinung Flaaten i Advokatbladet

Kontakt oss