Ønsker du å bli trainee hos Hjort? - Hjort
Hva leter du etter?

Ønsker du å bli trainee hos Hjort?

Lurer du på hvordan du kan få erfaring som trainee i Advokatfirmaet Hjort? Traineeansvarlig Linni Sofie svarer på spørsmål som kan hjelpe deg som vurderer å søke traineeopphold hos Hjort.

Hva er en trainee i et advokatfirma?

Som trainee har du en praktikantstilling hos oss i 4 uker, og blir satt til å gjøre forskjellige oppgaver som ligner de man får som nyansatt advokatfullmektig.

Hvordan skille seg ut på et traineeintervju?

I tillegg til å være faglig dyktig, ser vi etter kandidater som har et engasjement for faget og for advokatbransjen. Det vil være svært positivt hvis man viser at man har gjort seg opp noen tanker om hva advokatrollen innebærer og har et reflektert forhold til de utfordringene man kan møte på. Ellers kan noe av utfordringen i en intervjusetting være at man blir litt vel opptatt av å gi «de riktige» svarene, og at man derfor ikke får vist frem hvem man er; Det er derfor alltid et stort pluss hvis akkurat din personlighet og ditt særpreg skinner gjennom.

Hvordan ser en vanlig dag ut som trainee i Hjort?

En vanlig dag som trainee i Hjort vil være svært variert. Man vil kunne få i oppgave å gjøre rettskildesøk, skrive utkast til brev, prosesskriv, eller bidra i forberedelsene til en rettssak. Man vil også trekkes med i interne møter i avdelingen, og i team- og i klientmøter. Videre er en sentral del av vårt traineeprogram at man følger en av våre advokater i retten, og da gjerne både i en sivilsak og i en straffesak. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å legge til rette for at man også får være med på å forberede samme sak, slik at det blir enda mer spennende å følge prosessen.

Hvordan blir man som trainee inkludert i advokatfirmaet de ukene man er der?

Som trainee tildeles man en partnerfadder som har et særlig ansvar for den faglige oppfølgingen i løpet av oppholdet. I tillegg tildeles man en fadder fra de ansatte som har et særlig ansvar for den praktiske og ikke minst den sosiale oppfølgingen. Som trainee blir man videre trukket inn i alt det sosiale som foregår i Hjort i perioden man er her, det være seg julebord, sommerfest, fredagspils, avdelingstreff, frokostseminar, faglunsjer mm. Man blir også med i de ukentlige avdelingsmøtene og det som foregår av faglig aktivitet i relasjon til det rettsområdet man er tilknyttet.

Hva er fordelene med å være trainee? Hvorfor burde jeg søke?

Det å være trainee er en uvurderlig mulighet til å teste jussen i praksis i løpet av studietiden, og det gir et innblikk i hvordan advokatbransjen fungerer.

Når burde jeg søke?

Vi ansetter traineer som har fullført andre studieår. Utover det bør man søke så tidlig som mulig, da vi planlegger opphold forholdsvis langt frem i tid.

Kan man kombinere det å være trainee og student, eller må man ta et semester fri?

Det er fullt mulig å kombinere et traineeopphold med å være student. Det krever muligens litt planlegging av semesteret, men dersom man har en struktur på dette vil jeg tro at et traineeopphold vil være et svært godt faglig påfyll ved siden av studiene. Dette er fordi oppholdet kan gi et annet perspektiv på det teoretiske.

Når kan man være trainee? Ferier?

Vi tar inn traineer gjennom hele året, utenom juleferien og i fellesferien på sommeren.

Hvordan få mest mulig ut av oppholdet?

For å få mest ut av et traineeopphold hos oss vil jeg anbefale å stille spørsmål og å være nysgjerrig. Det er vanvittig mye kompetanse på huset som man virkelig kan lære mye av. Hvis man har områder man særlig brenner for, vil jeg også anbefale å gi uttrykk for det slik at man får tildelt oppgaver innenfor interessefeltet.

Kommer man innom ulike rettsområder, eller jobber man i en avdeling?

Som trainee hos Hjort er man tilknyttet en avdeling, men man vil kunne få tildelt oppgaver fra alle avdelinger. Det gjør at man får muligheten til å teste ut mange ulike fagfelt i løpet av oppholdet.

Blir man fulgt opp? Blir oppgavene tilpasset nivå eller interesser?

Jeg opplever Hjort som et sted hvor det er en sterk følelse av fellesskap, og hvor det er et fokus på å følge opp deg som trainee. Man får oppfølging i arbeidet samtidig som man får en betydelig grad av tillit og rom for selvstendig arbeid.

I tillegg til at man får oppgaver fra ulike fagområder, får man også arbeidsoppgaver som er varierte, både hva gjelder vanskelighetsgrad og omfang.

Hvorfor Hjort?

Å være trainee i Hjort har den særlige fordelen at vi har et sterkt prosedyremiljø, noe som gjør at man får mulighet til å teste seg i oppgaver knyttet til rettslige prosesser, og til å lære fra noen av landets ledende prosedyreadvokater. En annen fordel er at vi har en unik bredde i fagområder som strekker seg fra strafferett og arv og familie, til corporate. Ellers vil jeg trekke frem at det er et svært godt arbeidsmiljø i firmaet – det er et firma med lave skuldre der det er trivelig å være.

Hvis du har flere spørsmål så kontakt gjerne vår traineeansvarlig. Om du fikk lyst til å bli trainee hos oss, så send inn en søknad her!