Nytt medlem av lovutvalget for Forvaltningsrett

Kristian

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt Kristian Brandt som nytt medlem av lovutvalget for Forvaltningsrett fra 1. januar 2019. Lovutvalgets arbeid bidrar til Advokatforeningens utviklingen av lover og regler.