Miniwebinar: Kan du klare deg uten omregulering? - Hjort
Hva leter du etter?

Miniwebinar: Kan du klare deg uten omregulering?

De fleste utviklingsprosjekter forutsetter omregulering, men realisering innenfor gjeldende plan bør likevel vurderes. I dette miniwebinaret kommenterer Hjortadvokat Kristian Korsrud noen sentrale vurderingstemaer knyttet til reguleringsrisiko.

Reguleringsrisikoen har økt, og det er ikke gitt at en omreguleringsprosess gir merverdi sammenlignet med realisering av et utviklingsprosjekt innen gjeldende plan.

Vår erfaring er at det er større interesse for å vurdere reguleringsrisikoen opp mot realisering innenfor gjeldende plan. I dette miniwebinaret går Korsrud gjennom hvilke forhold som bør stå sentralt i en slik vurdering.

Dette er en del av en rekke med miniwebinarer om eiendomsutvikling. Se flere av våre miniwebinarer her:

Kontakt oss: