Sunniva Lerum Hollekve - Hjort
Hva leter du etter?

Sunniva Lerum Hollekve

Advokat

Sunniva Lerum Hollekve bistår i hovedsak eiendomsutviklere, eiendomsbesittere, entreprenører og byggherrer. Sunnivas kompetanse omfatter både nærings- og boligeiendommer. Hun har erfaring med både strategisk rådgivning og tvisteløsning. Hun bistår også med kontraktsutforming knyttet til erverv, salg og utleie av eiendommer, og har særlig erfaring med transaksjoner i eiendomsutviklingsprosjekter, herunder med husleierett, tingsrettslige og plan- og bygningsrettslige spørsmål.

Tidligere har Sunniva vært trainee i flere forretningsjuridiske advokatfirmaer i Oslo, samt vært masterstipendiat i Hjort. Sunniva skrev masteroppgave om rekkevidden av kommunens myndighet til å stille rekkefølgekrav i reguleringsplaner. Hun har særlig fast eiendoms rettsforhold og plan- og bygningsrett som interessefelt.

Arbeidserfaring
2024
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2022
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2021
Stipendiat, Advokatfirmaet Hjort
2020
Trainee, Advokatfirmaet Hjort
2020
Trainee, Advokatfirmaet Bahr AS
2020
Trainee, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2020
Trainee, Advokatfirmaet Selmer AS
2019
Praktikant, Sogn og Fjordane tingrett
Utdanning
2021
Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø
Medlemskap | Tillitsverv

Den Norske Advokatforening