Juliane Roland Svendsen - Hjort
Hva leter du etter?

Juliane Roland Svendsen

Advokat

Juliane Roland Svendsen bistår klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag innenfor familie- og arverettslige spørsmål. Hun har kompetanse innen økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere, arveoppgjør og foreldretvister. Herunder bistår hun også med rådgivning i tilknytning til ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakter og testamenter.

Juliane har særlig interesse for barnerett, og skrev masteroppgave med tittelen «Forvaring av barn. En analyse av hva som skal til for at barn idømmes forvaring, herunder domstolenes vurdering og vektlegging av barnets beste i forvaringssakene».

Arbeidserfaring
2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2021
Skrivestipendiat, Advokatfirmaet Hjort
2020
Kollokvieveileder og undervisningsassistent, Universitetet i Oslo
2019
Praktikantopphold hos UNICEF Norge og Advokatfirmaet Hjort
2017
Studentmedarbeider, Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Utdanning
2021
Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo
Medlemskap | Tillitsverv

Den Norske Advokatforening

Juristforbundet