Ida Synnøve Solheim - Hjort
Hva leter du etter?

Ida Synnøve Solheim

Advokat

Ida Synnøve Solheim bistår med rådgivning og tvisteløsning innen et bredt spekter av familie- og arverettslige spørsmål. Hun har kompetanse innen skifterett, herunder dødsbo- og felleseieskifte, arveoppgjør og økonomisk oppgjør mellom samboere. Ida bistår også med arveplanlegging og opprettelse av testament, fremtidsfullmakt, ektepakt og samboeravtaler.

Hun har bred kompetanse innen barnerett og bistår klienter i saker om fast bosted, samvær og foreldreansvar. Ida har erfaring med barnefordeling, barnebidrag, vergemål og barnevern, og kan blant annet bistå i forhandlinger, med opprettelse av samværsavtaler og i rettslige prosesser.

Tidligere har Ida blant annet arbeidet som frivillig saksbehandler i Gatejuristen, hvor hun bistod med rettshjelp til mennesker med rusproblemer. Hun har studert ved Universitetet i Bergen og skrev masteroppgave om erstatning for urettmessig straffeforfølgning. Ida har tidligere studert psykologi, filosofi og politisk teori.

Arbeidserfaring
2021
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2019
2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2017
2018
Saksbehandler, Gatejuristen i Bergen
2015
2018
Arbeidsgruppleder, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
2016
2018
Traineeopphold hos ulike forretningsjuridiske advokatfirma i Oslo og Bergen
Utdanning
2013
2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2012
2013
Årsstudium i psykologi, NTNU