Ida Synnøve Solheim | Hjort
Hva leter du etter?

Ida Synnøve Solheim

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig

Ida Synnøve Solheim er advokatfullmektig i Hjorts avdeling for Familie-, arv og skifterett.

Solheim bistår med rådgivning og tvisteløsning innen et bredt spekter av familie- og arverettslige spørsmål. Hun har kompetanse innen skifterett, herunder dødsbo- og felleseieskifte, arveoppgjør og økonomisk oppgjør mellom samboere. Solheim bistår også med arveplanlegging og opprettelse av testament, fremtidsfullmakt, ektepakt og samboeravtaler.

Solheim har bred kompetanse innen barnerett og bistår klienter i saker om fast bosted, samvær og foreldreansvar. Hun har erfaring med barnefordeling, barnebidrag, vergemål og barnevern, og kan blant annet bistå i forhandlinger, med opprettelse av samværsavtaler og i rettslige prosesser.

Tidligere har Solheim bl.a. arbeidet som frivillig saksbehandler i Gatejuristen, hvor hun bistod med rettshjelp til mennesker med rusproblemer. Solheim har studert ved Universitetet i Bergen og skrev masteroppgave om erstatning for urettmessig straffeforfølgning. Hun har tidligere studert psykologi, filosofi og politisk teori.

Arbeidserfaring
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2017
2018
Saksbehandler, Gatejuristen i Bergen
2015
2018
Arbeidsgruppleder, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
2016
2018
Traineeopphold hos ulike forretningsjuridiske advokatfirma i Oslo og Bergen
Utdanning
2013
2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2012
2013
Årsstudium i psykologi, NTNU