Lars Christensen ny partner - Hjort
Hva leter du etter?

Lars Christensen ny partner

Lars har vært ansatt i Hjort siden 2008, som
senioradvokat fra 2011. Han arbeider i Hjorts avdeling
for familie-, arv- og skifterett, og da særlig med barne-
og familierett; skifteoppgjør, barnefordeling mv.
Han har omfattende prosedyreerfaring,
spesialkompetanse på diskrimineringsjus, og tar
også oppdrag innen forvaltningsrett.

Kontaktperson