Advokat til generasjonsskifte i familiebedrift | Hjort
Hva leter du etter?

Familieeide bedrifter

Mange gründere har bygd opp store verdier, ofte i fast eiendom. På et tidspunkt må det vurderes om verdiene skal overføres til neste generasjon eller realiseres. Skal familieselskapet overføres til neste generasjon, må senior vurdere hvordan dette best gjøres. En slik prosess bør planlegges grundig og forankres hos de berørte.

Har du spørsmål knyttet til Familieeide bedrifter? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Kontakt familieeide bedrifter

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

Vi er ”trusted adviser” for mange familier og familieselskaper. Våre advokater har lang erfaring i å bistå med planlegging og gjennomføring generasjonsskifte. Vår erfaring er at en god familieavtale bidrar til å sikre et vellykket generasjonsskifte.

Særlig aktuelle bestemmelser i en familieavtale som må vurderes vil blant annet være regulering av omsetning og prising (rabatt eller ikke), exitbestemmelser, særeie, forkjøpsrett og A- og B-aksjer. Det er også viktig at det faktisk etableres testament og ektepakt – og at det ikke bare blir med planene.

Reglene om arveavgift er opphevet, men i mange tilfeller er det enkelte skattemessige forhold som bør vurderes i forbindelse med generasjonsskifte. Hjort har erfaring med dette samt bistand ved eventuelt salg av familieaksjeselskap. Vi bistår gjerne med å finne gode løsninger.