Hjortreise med Natasha Bekele Gilhespy - Hjort
Hva leter du etter?

Hjortreise med Natasha Bekele Gilhespy

Vi ble først kjent med Natasha høsten 2023 da hun var trainee hos oss. Nå har hun hatt skriveplass og nylig levert masteroppgaven sin, og starter som advokatfullmektig i avdelingen vår for familie, arv og skifterett.

En annen vei til jussen

Selv om Natasha Bekele Gilhespy alltid har ønsket å bli advokat, endte hun opp med å først ta en bachelorgrad i økonomi ved Arizona State University i USA etter VGS. Å ha en dypere forståelse for økonomi tenker Natasha kommer godt med i arbeid med jussen også, man får blant annet et nytt perspektiv på det kommersielle ved arbeidet, forteller hun.

Etter fire år i USA begynte Natasha på jussen ved Universitetet i Sørøst-Norge i 2019. Hun fullførte bacheloren der i 2021, og etter å ha jobbet et år i advokatfirma fortsatte hun på mastergraden i Oslo i 2022. Erfaringen med å jobbe fulltid i et advokatfirma synes hun er praktisk å ta med seg videre. – Jeg fikk muligheten til å jobbe bredt og tett på sakene, noe som var veldig lærerikt som student sier Natasha.

Gilhespy har også hatt flere verv i løpet av studietiden. Hun har sittet i studentstyret i Juristforbundet, vært mentor og studentassistent, og deltatt i Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter, hvor laget hennes vant.

Arbeidslivet skiller seg fra studiehverdagen og det anbefales å engasjere seg ved siden av studiet for å få nye inntrykk, utfordringer og erfaringer.

Natasha påpeker at hun er glad for friheten til å legge opp egen studiehverdag på jussen i Oslo. Hun har også rukket å være trainee i flere advokatfirmaer i løpet av studietiden. Blant annet tilbrakte hun en måned her høsten 2023.

Halvåret som skriveplass-student

Etter traineeoppholdet satt Natasha igjen med et godt inntrykk av Hjort, og hun forteller at hun ønsket å bli bedre kjent med firmaet. Derfor valgte hun å søke skriveplass her det siste semesteret av mastergraden sin. Hun påpeker at det å være skrivestipendiat er en god mulighet til å bli kjent med et firma på en annen måte enn når man er trainee.

Dessuten trekker hun frem fordelen med å ha et sted å dra til i løpet av masteroppgaveskrivingen. Hun forteller at hun har blitt godt tatt imot fra start, og at det har vært fint å ha noen å sparre med underveis i skriveprosessen og å være med på sosiale arrangementer i en periode man sitter mye i sin egen skriveboble.

Overgangen til rollen som advokatfullmektig

Nå som masteroppgaven er levert inn står arbeidslivet for tur. Vi er heldige som får fortsette å bli kjent med Natasha, som allerede har fått en stilling i vår avdeling for familie- arv- og skifterett.

Familie-, arv- og skifterett er spennende rettsområder – både jussen og faktum. Jeg får jobbe med flere av hjertesakene mine, og det blir fint å kunne bruke jussen til å ivareta interessene til private klienter, som også kan være i sårbare livssituasjoner.

På spørsmålet om hvordan hun vil bruke den varierte bakgrunnen inn i praksisen som advokatfullmektig svarer hun at hun håper det kommer godt med at hun blant annet har en økonomigrad i baklomma. Hun påpeker at det jo også er økonomiske perspektiver i privatrettslige saker som er viktige å ikke glemme, ikke bare ideelle.

Natasha forventer at fullmektigtilværelsen blir lærerik og spennende. Det blir mye nytt som følger med rollen, men hun gleder seg til å sette seg inn den nye arbeidshverdagen. Avslutningsvis forteller hun at det blir gøy å være del av et sterkt fagmiljø og en hyggelig arbeidsplass, og å få brukt jussen i praksis til å faktisk hjelpe mennesker.

 

Spørsmål om våre tilbud til studenter og nyutdannede? Kontakt oss: