Hjortreise med Maria Brandtzæg - Hjort
Hva leter du etter?

Hjortreise med Maria Brandtzæg

Da Maria var trainee hos Hjort under studiet begynte hennes Hjortreise. Først som trainee, og nå som advokatfullmektig hvor hun nettopp har fullført sin første rettssak. Les mer om hennes opplevelse her.

Første gangen jeg hørte om Hjort var omtrent midtveis i studiet, hvor medstudenter enten ønsket å være trainee eller hadde vært trainee her.

Tiden som trainee

Så fort det passet for Maria å søke traineeopphold, selv søkte hun seg hit. Det ble det første og eneste traineeoppholdet hun hadde i løpet av studietiden. Hun var tilknyttet arbeidslivsavdelingen og forteller at hun fikk mange spennende oppgaver. Hun synes det var både lærerikt og gøy å få bidra til saker som avdelingen jobbet med. Selv som trainee følte hun seg som en ressurs for avdelingen og en del at et større team. Som trainee ble jeg inkludert fra starten, både faglig og sosialt, forteller Maria.

Erfaringen som trainee var fin å ha med seg videre som fullmektig. Vi oppfordrer traineer til å være nysgjerrige og åpne om spørsmål og interessefelter. Det er også viktig som fullmektig. Maria forteller at hun var svært bevisst på å stille spørsmål og vise at hun var engasjert og interessert i å lære.

Du kommer langt med en åpen og nysgjerrig holdning til arbeidsoppgavene dine, både som trainee og fullmektig.

Partnerne og advokatene vet at traineer og fullmektiger ikke er ferdig utlært, og Maria opplever at det alltid er lav terskel for å stille spørsmål og diskutere vanskelige problemstillinger med kollegaer.

Derfor bør du søke traineeopphold

For Maria var den største fordelen ved å være trainee å finne ut om man faktisk kan trives i advokatrollen. Advokatyrket består av så mye mer enn bare å sitte på kontoret sitt og vurdere juridiske problemstillinger, slik som studenthverdagen er preget av. I tillegg synes hun det er viktig å bli kjent med firmaet man er hos. Mange av de forretningsjuridiske firmaene jobber i stor grad med det samme, så det er viktig å ta deg tid til å bli kjent med det sosiale miljøet også.

Overgangen til rollen som advokatfullmektig

Etter traineeoppholdet satt Maria igjen med et godt inntrykk av Hjort som firma og arbeidsrett som fagområde. Derfor søkte hun seg hit, og i august 2022 ble hun fullmektig i arbeidslivsavdelingen vår. Arbeidslivsavdelingen hos Hjort var ekstra interessant for Maria fordi det er et av få firma i Norge som spesialiserer seg innenfor alle områdene av arbeidsretten. I tillegg bistår avdelingen både arbeidsgivere og arbeidstakere, noe som gir advokatene et mer helhetlig perspektiv i alle konflikter og gode forutsetninger for å finne riktig riktige løsninger for begge parter.

Jeg synes det er givende å møte ulike mennesker i arbeidet mitt, og arbeidsrettslige problemstillinger er noe som på et eller annet tidspunkt berører de fleste mennesker og virksomheter.

Maria beskriver advokathverdagen som varierende, spennende og morsom. Maria synes det er særlig spennende å bistå med forberedelser av rettssaker og ved større utredninger eller granskinger. Hun liker spesielt oppdrag som krever at man jobber i et team, hvor det er mye samarbeid og interne diskusjoner og drøftinger. Som fullmektig i Hjort får man også mulighet til å jobbe på tvers av avdelinger, noe som gir gode forutsetninger for å avdekke egne interessefelt.

Hennes første sak i retten

På nyåret hadde Maria sin første sak i retten som advokatfullmektig, og hun beskriver opplevelsen som veldig lærerik. Selv om hun var nervøs i forkant, så forteller hun at med gode forberedelser og veiledning gikk det veldig fint. Da hun kom inn i saken, var hun fullt fokusert på å ivareta klienten og legge frem saken for retten på klientens vegne. Hun synes dette var en veldig god erfaring. Dessuten har Maria bistått i den aktuelle saken siden hennes første måned som fullmektig, noe som gjør at det var ekstra spennende å føre saken for retten.

Før rettssaken følte Maria seg trygg i rådgivningsrollen, og hun var spent på om hun kom til å trives med prosedyresiden i advokatyrket. Etter denne erfaringen er hun overbevist om at hun vil bli en prosedyreadvokat.

Nå fortsetter hun tiden som fullmektig, hvor hun spesialiserer seg innen arbeidsrett og personvern, og i tillegg ønsker å fokusere på tvisteløsning og prosedyre.

Spørsmål om våre tilbud til studenter og nyutdannede? Kontakt oss: