Henrik Boehlke og Svein Holden oppnevnt som faste forsvarere - Hjort
Hva leter du etter?

Henrik Boehlke og Svein Holden oppnevnt som faste forsvarere

Henrik Boehlke og Svein Holden ble nylig oppnevnt som faste forsvarere for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett for en periode på seks år fra 15. mai 2017, med mulighet for gjenoppnevning for én periode.

Med dette blir en lang og ubrutt tradisjon i Hjort videreført: I over 100 år har firmaet hatt advokater oppnevnt som faste forsvarere til enten tingrett, lagmannsrett eller Høyesterett.