Har dere retningslinjer for bruk av kunstig intelligens? - Hjort
Hva leter du etter?

Har dere retningslinjer for bruk av kunstig intelligens?

Er din bedrift oppdatert på bruk av AI-teknologi som ChatGPT og andre AI-tjenester? I en stadig mer digitalisert verden er det ikke bare viktig å følge med på teknologiske trender, men også å forstå de juridiske implikasjonene de medfører.

Bruk av AI representerer store muligheter for effektivisering og innovasjon, men er også forbundet med juridiske utfordringer. For eksempel reiser behandling av personopplysninger ved hjelp av AI kompliserte spørsmål under GDPR. I tillegg kan opplasting av konfidensiell informasjon til et AI-verktøy potensielt bryte med taushetsplikten. Det er også viktig å være oppmerksom på problemstillinger knyttet til opphavsrett og ansvar når AI anvendes i tjenesteproduksjon.

Vi har observert at ansatte i mange virksomheter allerede bruker verktøy som ChatGPT — noen ganger uten ledelsens kunnskap eller godkjennelse. Ledelsen er overordnet ansvarlig for bruk av AI i en virksomhet, og det er derfor avgjørende at ledelsen etablerer tydelige retningslinjer for AI-bruk. Dette kan sikre kontrollert og målrettet bruk, og forebygge uønskede hendelser.

Vår anbefaling er at alle virksomheter bør utvikle en klar AI-strategi og retningslinjer. Vårt team av eksperter har spesialisert seg på å bistå med dette, og vi kan tilby tilpassede løsninger basert på din virksomhets størrelse og spesifikke behov.

Våre tjenester tilbys til en fastpris, skreddersydd for å møte dine behov.

Vennligst ta kontakt med en av våre erfarne advokater innen dette fagfeltet: