Er du grønn, klimapositiv eller bærekraftig? - Hjort
Hva leter du etter?

Er du grønn, klimapositiv eller bærekraftig?

Miljø er i vinden og mange faller for fristelsen til å «grønnvaske» sine produkter. Det må utvises varsomhet med å knytte «grønne» påstander til produkter og tjenester uten at disse kan underbygges og dokumenteres. Miljømarkedsføring må være presis, balansert og ikke gi forbrukere et urealistisk inntrykk av miljøbelastningene produktet medfører.

Forbrukertilsynet intensiverer sitt tilsyn med miljømarkedsføring. Forbrukertilsynet har nylig kontaktet aktører i flere ulike bransjer, herunder handel, telekom, kraft, meieri og teater, knyttet til bruk av miljørelaterte påstander i markedsføring. Tilsynet har i disse henvendelsene vist til forbudet mot villedende markedsføring og plikten til å dokumentere sine markedsføringspåstander.

Å bidra til at forbrukere kan gjøre miljøvennlige valg er positivt. Men, som Forbrukertilsynet peker på, krever markedsføringsloven at påstander om at et produkt er miljøvennlig eller bærekraftig, må følges opp med en forklaring på hva ved det aktuelle produktet som gjør dette mer miljøvennlig enn andre tilsvarende produkter. Tilsynet har også fremhevet at enkeltegenskaper ved et produkt ikke nødvendigvis gir grunnlag for påstander om at produktet som sådan er miljøvennlig. Det er eksempelvis flere elementer enn bare materialsammensetningen som har betydning for produktets påvirkning på miljøet, herunder produksjonsmetoder, transportbehov m.v.

Forbrukertilsynet gir uttrykk for at generelle påstander knyttet til miljø- og klimavennlighet eller bærekraft, etter deres oppfatning, krever at produktet er innenfor den beste tredjedelen av det aktuelle markedet. Kan man ikke dokumentere dette, er alternativet å fremheve de konkrete egenskaper som kan ha en positiv virkning, men dette må da skje på en konkret og presis måte og uten å gi forbrukere inntrykk av at produktet er mer miljøvennlig enn det i realiteten er.