DNB vant frem mot gresk shippingmilliardær - Hjort
Hva leter du etter?

DNB vant frem mot gresk shippingmilliardær

Prinsipielle spørsmål om forholdet mellom bankers kontraheringsplikt og hvitvaskingsreglene.

DNB ble frifunnet i nylig avsagt dom der to selskaper fra Marshall-øyene krevde erstatning fordi de angivelig urettmessig ble nektet VPS-tjenester med henvisning til hvitvaskingsregelverket. Saken reiste prinsipielle spørsmål om forholdet mellom bankers kontraheringsplikt og hvitvaskingsreglene.

Hjortpartner Alex Borch representerte DNB.

Saken er omtalt i Dagens Næringsliv  og Rett24.

Hjort har i en årrekke bistått virksomheter i privat og offentlig sektor med forebygging og håndtering av krisesituasjoner. Vi har en sjelden kombinasjon av sterk kompetanse innenfor forretningsjuss, offentlig rett og tvisteløsning, og en betydelig praksis innenfor strafferett. Denne tverrfagligheten styrker vår evne til å vurdere virksomhetens risikoeksponering og behov for forebyggende tiltak. Samtidig gir dette oss en solid base for å gi råd om beredskap og strategi for krisehåndtering mot markedet, egne ansatte, offentlige myndigheter og påtalemyndigheten.

Du finner mer informasjon om Hjorts kompetansen på prosedyre og tvisteløsning her og gransking og compliance her.