Datatilsynet med forhåndsvarsel til Telenor - Hjort
Hva leter du etter?

Datatilsynet med forhåndsvarsel til Telenor

Datatilsynet vurderer bruken av Google Analytics som ulovlig. Hva betyr det for din virksomhet?

For omlag ett år siden var det mye snakk om bruken av Google Analytics på bakgrunn av en avgjørelse fra Østerrike og uttalelser fra EDPB og Datatilsynet.

Datatilsynet har nå vurdert Telenors (tidligere) bruk av Google Analytics som ulovlig. Formelt sett dreier det seg bare om et forhåndsvarsel, og formelt sett bare Telenors bruk. Men det skal nok mye til for at Datatilsynet endrer oppfatning frem mot endelig vedtak, og det er grunn til å stille spørsmål ved om det da finnes noen lovlig måte å benytte tjenesten.

Individuelle forskjeller i implementeringen av tjenesten, endringer i selve tjenesten, og et nytt overføringsgrunnlag til USA, kan potensielt «redde» tjenesten. Datatilsynet varsler også en etterlengtet og mer generell veiledning for norske virksomheter i etterkant av endelig vedtak, tidligst i slutten av april. Vi får håpe at Datatilsynet i så fall klargjør hva som gjelder for bruk av den oppdaterte tjenesten Google Analytics 4, og ikke den tidligere og snart utfasede versjonen som de omtalte sakene gjelder.

Frem til det eventuelt foreligger et «grønt lys» bør nok virksomheter som fortsatt benytter tjenesten uansett vurdere alternativer, eller i hvert fall gjøre særskilte og individuelle vurderinger knyttet til sin fortsatte bruk.

Har du spørsmål knyttet til personvern og gdpr? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter