Bli kjent med Hjortpartner Svein Holden - Hjort
Hva leter du etter?

Bli kjent med Hjortpartner Svein Holden

Svein Holden har gått fra å være jusstudent til forsvarer, via påtalemyndigheten som aktor. Les mer om hans innholdsrike karriere og livet som forsvarsadvokat.

Hvordan strukturerte du studiehverdagen og jobbet med fagene?

Jeg har dessverre ingen nyskapende studietriks å by på. Jeg leste nokså jevnt og trutt, og hadde naturlig nok fokus på oppgaveløsning når eksamen nærmet seg.

I løpet av yrkeskarrieren har du utrettet store ting, men hva var egentlig ambisjonene dine da du var ferdigstudert?

På min avsluttende eksamen hadde jeg IT-rett som spesialfag, og planen min var å arbeide innenfor det rettsområdet. Men jeg skiftet raskt fokus da jeg oppdaget hvor spennende strafferett er.

Hvordan var det å føre sak mot en person som var ansvarlig for etterkrigstidens alvorligste anslag mot Norge?

Jeg skal ikke legge skjul på at det var krevende oppgave. Men samtidig så gav det en god følelse å kunne bidra overfor de som hadde blitt rammet av terroren.

Hva var årsaken til at akkurat du fikk denne oppgaven?

Det er det naturligvis litt vanskelig for meg å svare på, men jeg håper jo at noe av begrunnelsen var at mine overordnede mente at jeg ville håndtere oppgaven på en god måte.

Hvorfor ønsket du «å skifte side» fra aktor til forsvarer?

Etter å ha jobbet nesten 15 år i påtalemyndigheten, merket jeg behovet for et miljøskifte. Og selv om det var spennende og utfordrende å være statsadvokat, så er jeg glad for at jeg tok sjansen på å prøve noe nytt.

Livet som aktor og forsvarer – hva vil du si de største forskjellene og likhetene?

Likheten er man arbeider med samme spørsmål, men fra ulike sider. Den største forskjellen er nok at en forsvarer må skaffe klienter selv, mens det i påtalemyndigheten er en utømmelig strøm av saker.

Hvilke utfordringer opplever du som mest krevende i rollen som forsvarsadvokat?

Forsvarerrollen byr på et vidt spenn av utfordringer, men det mest krevende er at forsvareren ikke har det samme støtteapparatet som påtalemyndigheten. En aktor vil alltid kunne dra veksler på politiet når det oppstår spørsmål og behov for ekstra bistand, mens en forsvarer vil som regel måtte håndtere saken helt på egenhånd.

Hvordan klarer du å balansere arbeidslivet og familielivet?

Et godt samarbeid med min kone gjør at det egentlig går ganske bra.

Helt til slutt: Uavhengig av hvor langt i studiet man har kommet, hva er dine generelle tips til jusstudenter?

Jeg tror det er fornuftig å fokusere på innsats og ikke på resultat. Dersom man har gjort et solid stykke arbeid og kan stå inne for det – da kan man vanskelig forlange noe mer.