Bli kjent med Hjortadvokat Johannes Teigland - Hjort
Hva leter du etter?

Bli kjent med Hjortadvokat Johannes Teigland

I desember fikk Johannes Teigland advokatbevillingen sin. Vi har i den forbindelse stilt den ferske advokaten et par spørsmål.

Hvorfor valgte du å jobbe hos Hjort?

Under studiene hadde jeg et veldig godt inntrykk av Hjort som et prosedyrefirma som skiller seg litt ut fra en del av de andre store advokatfirmaene. Etter et veldig bra traineeopphold her var jeg solgt!

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Personlig synes jeg det å gå i retten er noe av det aller morsomste vi gjør. Det kan være både arbeidskrevende og slitsomt, men også veldig gøy og givende.

Hva har vært den største utfordringen du har møtt på i arbeidslivet og hvordan løste du den?

Det har vært nok av utfordringer i mine første år som advokatfullmektig. En av de største var kanskje min andre rettssak som inneholdt flere tolker på ulike språk, bevis som dukket opp i siste liten, og krevende rettsmøter over flere dager. En slik sak kan være slitsom mens det står på, men gir også mye god læring. Generelt har jeg lært at det lønner seg å tørre å kaste seg ut i ting, og at det meste normalt går bedre enn fryktet om man legger ned en innsats og tør å prøve.

Jobber du med det du så for deg da du startet på jusstudiet?

Da jeg begynte på studiet hadde jeg ingen konkrete planer for hva jeg ønsket å jobbe med. I dag jobber jeg primært med arbeidsrett, som jeg trives godt med. Valget av rettsområde var nok likevel litt tilfeldig. Jeg var tilknyttet arbeidsrettsavdelingen som trainee i Hjort, og kom da inn i et utrolig hyggelig miljø med gode kollegaer. Videre liker jeg arbeidsretten som fag. Det er et spennende fagfelt i stadig utvikling, og jeg liker også det menneskelige aspektet samt den praktiske anvendeligheten av faget. Det skader heller ikke at Hjort har en av landets best rangerte arbeidsrettsavdelinger.

Studier vs. jobb?

Drømmen hadde kanskje vært en kombinasjon? Friheten som følger av studietilværelsen kombinert med lønnen i en jobb? Jeg har imidlertid trivdes godt med begge deler, samtidig som jeg liker å kunne bruke jussen praktisk og ikke bare lese for å skulle overbevise en sensor.

Største forskjellen mellom studiet og jobb?

Den største forskjellen er kanskje nettopp den praktiske bruken av jussen i rollen som advokat. I motsetning til på studiet er det ikke advokatens oppgave å nødvendigvis skulle finne frem til det juridisk mest korrekte svaret på et spørsmål, men heller å bidra til å finne en best mulig løsning på et praktisk problem for en klient. En slik rådgivende rolle krever et overblikk over jussen som det tar tid til å venne seg til.

Hva er det du savner minst fra studietiden? Hva savner du mest?

Minst: Kaffen i kantina
Mest: Lovstafetten og eksamensfester