Bli kjent med Hjortpartner Kristian Brandt - Hjort
Hva leter du etter?

Bli kjent med Hjortpartner Kristian Brandt

Etter jusstudiet hadde ikke Hjortpartner Kristian Brandt tanker om å jobbe som advokat. Han syntes at det offentlige var et strålende sted å starte etter studiet, men etter 8 år i forvaltningen ønsket han å prøve livet som advokat. I 2013 begynte han som advokatfullmektig hos Hjort, og siden har han ikke sett seg tilbake.

Du har jo jobbet flere år i det offentlige. Hva er den største forskjellen mellom den offentlige og den private sektoren?

Jeg jobbet 8 år i det offentlige før jeg ble advokat. Forskjellen var mindre enn jeg kanskje hadde trodd. Den kanskje største forskjellen er at som advokat i et privat firma bistår du mange forskjellige klienter. Som jurist i for eksempel et departement har du en «klient» hele tiden.

Har erfaringen fra begge sektorene har gjort deg til en bedre advokat?

Erfaringen fra det offentlige har vært svært verdifull i jobben som advokat. Kjennskap til offentlig sektor og hvordan lover og regler blir til er veldig nyttig for rådgivning til private virksomheter som må forholde seg til disse reglene. Jeg tror denne erfaringen har gjort meg til en bedre advokat.

Hva er det beste med forvaltningsretten?

Forvaltningsretten handler om de kjørereglene staten og kommunene må følge når de utøver makt overfor private. Og den kommer inn overalt, også når stat og kommune inngår avtaler. Forvaltningsretten er helt sentral i et moderne demokrati. Det beste med å jobbe med forvaltningsrett er at det er veldig variert og det oppleves meningsfylt og viktig.

Så du hele tiden for deg at du skulle jobbe med det du gjør? Hvordan endte du opp med akkurat de fagområdene?

På studiet ante jeg ikke hva jeg ville jobbe med. Jeg likte de formuerettslige fagene best, samtidig som jeg gjennom Jussbuss fikk unik praktisk erfaring i hvor viktig jussen kan være for enkeltpersoner. Av en eller annen grunn skulle jeg hvertfall ikke bli advokat i et privat firma! Jeg endte opp med å søke jobb hos Sivilombudet, og det har jeg ikke angret på. Etter seks år hos Sivilombudet og to år på Statsministerens kontor, var det naturlig at jeg også som advokat fortsatte å jobbe med de fagområdene jeg gjør i dag.

Hvordan er det å sitte i et lovutvalg, og å bidra til utviklingen av lovgivningen? Hva er det enkleste vs. vanskeligste?

Som medlem i et lovutvalg får du mulighet til å bidra til regelverksutviklingen innenfor et område, fordi du lager høringsinnspill til lovforslag fra regjeringen. Du blir også kjent med kolleger som arbeider med de samme fagområdene. Det enkleste er å kritisere høringsforslag som ikke tar rettssikkerheten på alvor. Det vanskeligste er å komme opp med alternative løsninger.

Hvor tror du vil være de største lovendringene i årene fremover?

Jeg tror det er på tide med en fullstendig revisjon av forvaltningsloven. Selv om loven fortsatt står seg godt, er verden helt annerledes i dag enn for bare få år siden. Den teknologiske utviklingen har løpt fra mange av reglene, og den internasjonale påvirkningen er betydelig. En forvaltningslov som er tilpasset vår tid bør vi få på plass så raskt som mulig!

Hvordan var det å være vitenskapelig assistent?

Det var kjempegøy! Det var tilfredsstillende å få skrive en stor avhandling i et faglig miljø med andre studenter. Og ikke minst var det veldig sosialt!

 

 

Kjennskap til offentlig sektor og hvordan lover og regler blir til er veldig nyttig for rådgivning til private virksomheter som må forholde seg til disse reglene. Jeg tror denne erfaringen har gjort meg til en bedre advokat.