Viktig avklaring fra departementet: veiopparbeidelse og refusjon - Hjort
Hva leter du etter?

Viktig avklaring fra departementet: veiopparbeidelse og refusjon

Advokatfirmaet Hjort DA bistår både kommuner, utbyggere og grunneiere i saker knyttet til opparbeidelse av vei og refusjon etter plan- og bygningsloven kapittel 18. Nylig fikk vi medhold i at refusjonsvedtak fra Bergen kommune – stadfestet av Fylkesmannen i Vestland – var ugyldig.

I uttalelsen fra departementet fremkommer viktige presiseringer og avklaringer knyttet til regelverket. Vi fremhever særlig departementets uttalelse om at «opparbeidingsplikten – og refusjonssaken – er begrenset av vegbredden oppgitt i § 18-1, og ikke eventuelle behov som følger av planen eller andre krav til veistandard. Veibredden anses for øvrig å være absolutt, slik at eksisterende vei og en eventuell utvidelse til sammen ikke kan overstige breddebegrensingen.»

Advokatene i Hjort er godt kjent med kommunal praksis som ikke hensyntar dette. Ta kontakt dersom dette kan gjelde en sak du står i!