Oslo kommune med nye smitteregler for byggeplasser - Hjort
Hva leter du etter?

Oslo kommune med nye smitteregler for byggeplasser

Arbeidsgiver kan straffes med fengsel i opptil seks måneder.

I går vedtok kommunen den varslede forskriften om smitteverntiltak på byggeplasser. Forskriften kommer som en reaksjon på økt smitte i Oslo, blant annet som følge av flere smitteutbrudd på byggeplasser i Oslo kommune. Alle i bransjen bør umiddelbart ta en grundig gjennomgang av sine rutiner og sikre at reglene følges.

Ved brudd på forskriften kan arbeidsgiver straffes med fengsel i opptil seks måneder, i tillegg vil det være aktuelt med bøter til foretaket. Det er grunn til å tro at arbeidstilsyn og politi vil ha fokus på kontroll av overholdelse av reglene i tiden som kommer.

Forskriften gjelder byggeplasser i Oslo kommune og byggeplasser der kommunen er byggherre og omfatter alt bygg- og anleggsarbeid som vil vare mer enn 15 arbeidsdager eller der arbeidsmengden overstiger 250 dagsverk.

Forskriften oppstiller en rekke krav, blant annet til:
• Tilgjengelig håndsprit og munnbind
• 2 meters avstand mellom personer
• Kontinuerlig loggføring over alle som har vært på byggeplassen
• Ventilasjon og avstand i garderober og pauserom
• Kontrollrunder hver time
• Samarbeid om testing og bortvising av syke og personer som nekter å teste seg

I tillegg innføres Byggenæringens Landsforenings bransjestandard om smittevern som påbud for byggeplasser som omfattes av forskriften. Bransjestandarden er grundigere enn forskriften og stiller blant annet spesifikke krav til hvilke munnbind som kan brukes, tilretteleggelse av pauserom og brakker, bilbruk med mer.

Om din virksomhet ønsker ytterligere bistand knyttet til forskriften, er det bare å ta kontakt. Advokatfirmaet Hjort har bred kompetanse og egne avdelinger for entreprise, arbeidsrett og strafferett.