Offentlig sektor

Hjort er en ledende leverandør av juridiske tjenester til offentlig sektor. Vi bistår også mange private virksomheter og privatpersoner overfor det offentlige. Vårt mål er alltid å finne gode løsninger som ivaretar klientens behov.

3260

Det offentlige har mange roller. Offentlige organer kan opptre som lovgiver og myndighetsutøver, men også som eier, arbeidsgiver, innkjøper eller kontraktspart. Hjort har meget god innsikt i disse rollene, og kunnskap om reglene som hører til. Dette er nødvendig for å gi treffende og effektiv bistand både til det offentlige selv og til private parter i møte med det offentlige.

Våre advokater har erfaring fra blant annet ESA, Regjeringsadvokaten, Kommuneadvokaten i Oslo, domstolene, Statsministerens kontor og departementene. Flere har også hatt roller innenfor næringsliv med stor offentlig eierandel. Advokatene har i tillegg god erfaring med å gå i domstolene. Dette bidrar til en høy grad av presisjon i vår rådgivning.

Siste saker om Offentlig sektor

Høyesterett returnerer Fosen-Linjen-saken til Luxembourg: Frem og tilbake er like langt, men gir det samme resultat?