Ny lovkommentar til havne- og farvannsloven - Hjort
Hva leter du etter?

Ny lovkommentar til havne- og farvannsloven

Kristin Bjella er forfatter av ny lovkommentar.

Nå er lovkommentaren til havne- og farvannsloven av Hjortadvokat Kristin Bjella ute. Sammen med Anne Katrine Flornes og Ingvild Skorve gir  forfatterne grundige kommentarer til bestemmelsene i loven som trådte i kraft 1. januar 2020.

Sentral lov i det grønne skiftet

– Jeg synes dette området er veldig spennende fordi jeg tror havnene kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet, og den nye loven gir de kommunale havnene større spillerom enn før til å ta en slik rolle. De må bare utnytte mulighetsrommet. Loven skaper riktignok også utfordringer, ettersom samarbeidsavtaler og vedtekter i selskapene jo er tilpasset eldre lovgivning.  Men slike utfordringer lar seg som regel løse når man begynner å nøste i det, sier Hjortadvokat Kristin.

 

Kristin Bjella arbeider med rådgivning og prosedyre innen transaksjoner, fast eiendom, energi og naturressurser. Dette omfatter strategisk rådgivning i større prosjekter knyttet til eiendoms- og energisektoren, sistnevnte omfattende småkraft, vindkraft, vannkraft, samt nett. 

Lovkommentaren er en veiledning om forståelse av loven. Boken treffer de som har et behov for å sette seg inn i regelverket, eksempelvis kommuner, havner, skipsfartsnæringen, rederi- og havneorganisasjoner, brukere av farvannet til næring og friluftsliv, jurister, advokater og dommere. I flere av bestemmelsene er skjæringspunktet mellom økonomisk aktivitet og forvaltningsmyndighet en utfordring, og forfatterne gir brukerne av loven veiledning om dette.

– Boka er endelig ferdig, og jeg håper den kan være et nyttig verktøy for å finne gode løsninger, sier Kristin.

Trykk her for mer informasjon om «Havne- og farvannsloven».