Hva leter du etter?

Kristian Korsrud

Partner

Sekretær: Gitte Fosland

Partner - Møterett for Høyesterett

Kristian Korsrud er partner i Hjorts avdeling for fast eiendom og entreprise.

Korsrud er spesialisert innenfor eiendomsutvikling og transformasjonsprosjekter, og kjenner bransjen godt. Han bistår flere av Norges største eiendomsaktører i alle faser av utviklingsprosjekter, også i tilknytning til kommersielle vurderinger. Hans erfaring knytter seg både bolig- og næringseiendom. Korsrud har inngående kunnskap om reguleringsplaner og utbyggingsavtaler, samt utarbeidelse, fremforhandling og vurdering av kontrakter knyttet til fast eiendom. Han har meget god kunnskap om kjøpekontrakter, opsjonsavtaler, festekontrakter, forkjøpsretter, bruksrettigheter, og leiekontrakter. Korsrud har også lang erfaring med dokumentavgiftsregelverket, gjennomføring av tinglysing og sikring av eiendomstransaksjoner. Korsrud har også arbeidet med eierorganisering av eiendom, særlig eierseksjonssameier.

I tillegg har Korsrud spisskompetanse med grunnforurensning, og han har håndtert flere omfattende tvistesaker innenfor dette området. Han har også erfaring med entrepriserett, hvor han har bistått både byggherrer og entreprenører/leverandører i flere tvistesaker.

Korsrud har bred prosedyreerfaring for både ordinære domstoler og voldgift, og har hatt Møterett for Høyesterett siden 2012.

Arbeidserfaring
2011
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2009
2010
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2002
2009
Advokatfullmektig/advokat/senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
2001
2002
Rådgiver, Statsbygg
Utdanning
1998
Cand. jur. Universitetet i Oslo
1992
Bedriftsøkonom/Høyskolekandidat, Handelshøyskolen BI
Medlemskap

Den Norske Advokatforening