Kristian Korsrud - Hjort
Hva leter du etter?

Kristian Korsrud

Partner
Møterett for Høyesterett

Kristian Korsrud har 20 års erfaring med eiendomsutvikling og transformasjonsprosjekter, og svært god bransjeforståelse fra sitt arbeid med å bistå flere av Norges største private og offentlige eiendomsaktører med kommersiell og faglig rådgivning.

Kristians kompetanse og erfaring knytter seg til både bolig- og næringseiendom. Han har inngående kunnskap om reguleringsplaner og utbyggingsavtaler, samt utarbeidelse, fremforhandling og vurdering av kontrakter og avtaler knyttet til fast eiendom. Kristian har også erfaring med strukturering og eierorganisering av eiendomsprosjekter, særlig eierseksjonssameier.

Videre har Kristian håndtert flere omfattende og komplekse tvistesaker innenfor grunnforurensning. Han har også erfaring med entrepriserett, hvor han blant annet har bistått både byggherrer og entreprenører/leverandører i flere tvistesaker. Kristian har bred prosedyreerfaring for både domstolene og voldgiftsrettene, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2012.

2023
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2020
Partner, Grette
2011
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2009
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2002
Senioradvokat | Advokat | Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Haavind
2001
Rådgiver, juridisk seksjon, Statsbygg
1999
Rådgiver, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Utdanning
1998
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1992
Høyskolekandidat, BI