Metallco-saken endte med frikjennelse i lagmannsretten - Hjort
Hva leter du etter?

Metallco-saken endte med frikjennelse i lagmannsretten

Christian Hjort og Mikkel Toft Gimse har bistått tidligere daglig leder i Metallco Aluminium vedørende en eksplosjon på selskapets fabrikklokaler på Eina.

Saken i korte trekk

Fredag 17. november 2017 var det en større eksplosjon på Metallcos fabrikklokaler på Eina. I tillegg til omfattende materielle skader ble to personer skadet og to personer mistet livet. Økokrim tok ut tiltale mot selskapet, daglig leder og styreleder for overtredelse av arbeidsmiljøloven.

Gjøvik tingrett avsa dom i saken mot selskapet, daglig leder og styreleder i bedriften. Daglig leder ble dømt til fengsel i ti måneder mens styreleder og selskapet ble idømt bøter. Daglig leder og styreleder anket tingrettens dom.

Advokatfirmaet Hjort v. advokatene Hjort og Toft Gimse har representert daglig leder både i tingretten og i ankeforhandlingen for lagmannsretten. Eidsivating lagmannsrett avsa dom der daglig leder ble frifunnet for den mest alvorlige tiltaleposten: brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om forsvarlig arbeidsmiljø.

Økokrim anket dommen til Høyesterett som avviste anken. Lagmannsrettens frifinnelse er dermed rettskraftig

Helhetlig bistand

Politiet og påtalemyndighetene har de siste årene rettet betydelig oppmerksomhet mot økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Vi i Hjort følger utviklingen tett og bistår virksomheter og ansatte i saker innenfor foretaksstaff.

Felles for de fleste sakene er at de er komplekse og omfatter store mengder dokumenter. For de involvert kan sakene være krevende for selskapets omdømme og innebære store personlig belastninger. Hos oss er det først og fremst advokater med inngående kunnskap til de enkelte fagområdene som fører saker for retten. Advokatfirmaet Hjort har, i tillegg til en stor strafferettsavdeling, også en svært anerkjent avdeling for arbeidsrett. Denne breddekompetansen sørger for at vi kan ivareta våre klienter igjennom nødvendig fag- og bransjekunnskap, samt erfaring i å prosedere saker for domstolen.