Vegard Eikeland Vaboen - Hjort
Hva leter du etter?

Vegard Eikeland Vaboen

Advokatfullmektig

Vegard Eikeland Vaboen arbeider hovedsakelig med eiendom, og har særlig erfaring med plan- og bygningsrett og annen eiendomsrelatert forvaltningsrett. Vegard bistår også i andre saker om eiendom og entreprise.

Tidligere jobbet Vegard i Sivilombudet. Der arbeidet han med plan- og bygningsrett og annen spesiell forvaltningsrett om blant annet eiendom og miljø. I tillegg jobbet han med offentlighet/innsyn og alminnelig forvaltningsrett. Mot slutten av studiet var han vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett på Universitetet i Oslo, og skrev der masteroppgave om kommuners gjennomføring av reguleringsplaner med ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-2 første ledd.

Arbeidserfaring
2023
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2021
2023
Førstekonsulent, Sivilombudet
2020
2021
Saksbehandler (deltid), Sivilombudet
2022
Sensor, Institutt for Rettsvitenskap, Universitetet i Agder
2020
2021
Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo
2018
2020
Oppgaveretter og kollokvieveileder, Universitetet i Oslo
2019
Praktikant, SANDS
Utdanning
2016
2021
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Publikasjoner

Marius nr. 560, «Kommuners gjennomføring av reguleringsplaner med ekspropriasjon»
[revidert utgave av masteravhandling] (138 sider)