Hanna Lien - Hjort
Hva leter du etter?

Hanna Lien

Advokatfullmektig

Hanna Lien er advokatfullmektig i Hjorts avdeling for familie-, arv- og skifterett.

2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2017
2021
Avløser, Advokatfirmaet Hjort
2020
2020
Kollokvieveileder, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
2018
2018
Trainee, Advokatfirmaet Hjort
2016
2021
Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo
Medlemskap / tillitsverv

Medlem i Juristforbundet

Medlem i Den Norske Advokatforening