Hanna Lien - Hjort
Hva leter du etter?

Hanna Lien

Advokat

Hanna Lien bistår hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen familie- og arverettslige spørsmål. Hun har kompetanse innen økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere, arveoppgjør og barnerettslige spørsmål.

Under studiet hadde Hanna et traineeopphold i advokatfirmaet Hjort og var kollokvieveileder for førsteårsstudenter på Universitetet i Oslo, juridisk fakultet.

Hanna har også en kompetanse og interesse for personvernspørsmål, særlig barns personvern. Hannas masteroppgave hadde tittelen «Foreldres digitale kamp mot barnevernet: Er barnas personvern godt nok beskyttet?». 

2023
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2017
Avløser, Advokatfirmaet Hjort
2020
Kollokvieveileder, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
2018
Trainee, Advokatfirmaet Hjort
2021
Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo
Medlemskap / tillitsverv

Juristforbundet

Den Norske Advokatforening