Manuduksjon i strafferett og straffeprosess - Hjort
Hva leter du etter?

Manuduksjon i strafferett og straffeprosess

Tirsdag 6. juni kl. 17:00-18:30
Mat og registrering fra kl. 16:30
Universitetsgata 1, 0164 Oslo

Velkommen til manuduksjon i strafferett og straffeprosess

Manuduksjonen holdes av Svein Holden, Emilie Hulthin og Emilie Austad.

Forelesningen tar utgangspunkt i en praktikumsoppgave som sendes deltakerne ca. en uke før arrangementet. Manuduksjonen legges opp som en diskusjon mellom studentene, styrt og veiledet av oss. Dere får derfor mest ut av manuduksjonen hvis dere leser oppgaven i forkant. Forelesningen vil behandle både materielle spørsmål og oppgaveteknikk.

Manuduksjonen er rettet mot studenter ved 4.avdeling.

Enkel servering i forkant av det faglige programmet.

Meld deg på her.

Kontakt oss