Manuduksjon i sivilprosess - Hjort
Hva leter du etter?

Manuduksjon i sivilprosess

Tirsdag 12. des 2023
Kl. 16.15 -18:00
Mat og registrering fra kl. 15:45
Universitetsgata 1, 0164 Oslo

Velkommen til manuduksjon i sivilprosess hos Hjort, der prosedyre alltid har hatt en sentral plass. 

Manuduksjonen holdes av Alex Borch og Nicolai Ignacius. 

Forelesningen tar utgangspunkt i en praktikumsoppgave som sendes deltakerne ca. en uke før arrangementet. Oppgaven tar opp problemstillinger som er sentrale under læringskravene i sivilprosess. Tilgrensende spørsmål og nyere rettspraksis blir også gjennomgått. 

Manuduksjonen er rettet mot studenter ved 4. avdeling, og vi håper forelesningen blir til god hjelp før eksamen. Vi legger opp til aktiv deltakelse under manuduksjonen. 

Enkel servering i forkant av det faglige programmet. 

Meld deg på her. Begrenset antall plasser. 

Kontakt oss