Legal500 - Hjort
Hva leter du etter?

Legal500

Hjort anerkjent i 2016-utgaven av Legal 500

På grunnlag av tilbakemeldinger fra klientene utarbeider The Legal 500 rangeringer av advokatfirmaene og advokatene. The Legal 500 har i sin 2019-utgave anerkjent Hjort på flere av våre kjerneområder.

Vi gleder oss over å beholde topplassering innenfor Dispute resolution og Employment. 21 av våre advokater er rangert.

Blir fremhevet under kategorien «Next generation lawyers», mens Alex Borch, Claude A. Lenth og Frode A. Innjord blir fremhevet blant Norges ledende advokater. Managing Partner Anne Marie Due er stolt over den positive omtalen Hjort og medarbeiderne får

«At våre klienter anerkjenner den jobben vi gjør betyr enormt mye for oss i Hjort. Vi jobber kontinuerlig med å levere juridiske tjenester av høy kvalitet, og dagens rangering illustrerer dette. At hele syv fagområder rangeres i årets guide vitner om en solid laginnsats av hele firmaet.»

Hjort anerkjennes på følgende områder:

Commercial, corporate and M&A

– Jørn Uggerud

– Liv Aandal

– Morten Fjermeros

– Rolf Trolle Andersen

– Sigve Braaten

Construction

– Anders Myhre

Dispute resolution

– Alex Borch

– Anders Myhre

– Frode Innjord

– Kristin Veierød

– Nils Christian Langtvedt

 

EU and competition

– Heddy Ludvigsen

– Kristin Veierød

– Monica Syrdal

– Silje Grimseth Ullebust

 

Electricity and renewable energy

– Jørn Uggerud

– Kristin Bjella

– Morten Fjermeros

 

Employment

– Alex Borch

– Anne Marie Due

– Claude Lenth

– Einar Engh

– Jarl Borgvin Dørre

 

Intellectual property

– Monica Syrdal

– Rolf Trolle Andersen

 

Real estate

– Kristian Korsrud

– Liv Aandal

– Liv Zimmerman

– Sveinung Flaaten

 

TMT

– Claude Lenth

– Kristin Veierød

– Monica Syrdal