Manuduksjon i sivilprosess - Hjort
Hva leter du etter?

Manuduksjon i sivilprosess

Velkommen til manuduksjon i sivilprosess hos Hjort, der prosedyre alltid har hatt en sentral plass.

Manuduksjonen holdes av Alex Borch og Ida Synnøve Solheim.

Forelesningen tar utgangspunkt i en praktikumsoppgave som sendes deltakerne ca. en uke før arrangementet. Oppgaven tar opp problemstillinger som er sentrale under læringskravene i sivilprosess.

Tilgrensende spørsmål og nyere rettspraksis blir også gjennomgått.

Manuduksjonen er rettet mot studenter ved 4. avdeling, og vi håper forelesningen blir til god hjelp før eksamen.

Vi legger opp til aktiv deltakelse under manuduksjonen.

Enkel servering i forkant av det faglige programmet. Registrering fra kl. 16:00.

Begrenset antall plasser.

 

Prosedyre har alltid hatt en sentral plass hos oss

Prosedyre og tvisteløsning har alltid vært en sentral del av Hjorts virksomhet. Firmaet har vært anerkjent som et ledende prosedyrefirma siden det ble etablert i 1893, og har gjennom årene prosedert en rekke sentrale saker som har satt presedens for rettsutviklingen.

Vi representerer både selskaper og privatpersoner, og fører hvert år flere hundre saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. 15 av våre advokater har møterett for Høyesterett, og firmaet er høyt rangert innenfor prosedyre av de internasjonalt anerkjente rangeringsbyråene Chambers & Partners og The Legal 500.

Foredragsholdere;

Velkommen

Har du spørsmål? Ta kontakt:

Ingen kurs eller seminarer funnet