Digital manuduksjon i sivilprosess - Hjort
Hva leter du etter?

Digital manuduksjon i sivilprosess

Velkommen til digital manuduksjon i sivilprosess

Manuduksjonen holdes av Alex Borch og Ida Synnøve Solheim.

Forelesningen tar utgangspunkt i en praktikumsoppgave som sendes deltakerne ca. en uke før arrangementet. Oppgaven tar opp problemstillinger som er sentrale under læringskravene i sivilprosess.

Under manuduksjonen gir vi en praktisk orientert framstilling av gangen i en sivil sak, med utgangspunkt i de problemstillingene som oppgaven reiser, og med henvisning til nyere rettspraksis.

Manduksjonen er rettet mot studenter ved 4. avdeling, og vi håper forelesningen blir til god hjelp før eksamen.

Deltakerne oppfordres til å stille spørsmål som vil bli besvart i etterkant av webinaret.

Begrenset antall plasser.

Velkommen!

Ingen kurs eller seminarer funnet