Kraftmarkedet: Trender og grønn påvirkning - Hjort
Hva leter du etter?

Kraftmarkedet: Trender og grønn påvirkning

Energi er en vare som kan omsettes fritt. Derfor har vi et marked som er tilrettelagt for kjøp og salg av elektrisk energi. Vi snakker med Hans Raden.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her, eller iTunes ved å trykke her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 2 episode 10

Elektrisk energi skiller seg fra andre vareslag ved at den er vanskelig å lagre. Energien må derfor produseres i samme øyeblikk som den forbrukes. Dette gjør at kraftmarkedet har en særskilt form for regulering og overvåking.

Energisk er så heldig å få besøk av Hans Randen, en veteran i markedet. Med ulike stillinger i både Nord Pool og Nasdaq har Hans reist verden rundt for å delta i utviklingen av kraftmarkedene slik vi kjenner de i dag.

Dagens ekspert er Hans Randen

Hans Randen er Director of Market Coupling Operations i Nord Pool. Han har lenge arbeidet med markedsovervåkning og forretningsutvikling, og vært daglig leder for Nord Pool Spot.

I denne episoden får vi en oversikt over kraftmarkedet i Norge. Da energiloven kom i 1991 førte dette til at kraftmarkedet i betydelig grad ble liberalisert. Det ble blant annet et klart skille mellom nettjenester og salg av elektrisk energi, slik vi i episode 9 snakker mye om. I engrosmarkedet ble det opprettet en kraftbørs slik at prisene kunne fastsettes i et balansepunkt mellom tilbud og etterspørsel. Dette sikret blant annet lik kraftpris over hele landet, at ressursene blir utnyttet effektivt og at forsyningssikkerheten ivaretas og bidrar til at kraften ikke blir dyrere enn nødvendig.

Nord Pool er en nordisk børs for omsetning av elektrisk energi, som var verdens første internasjonale børs for slik handel. At Nord Pool var først ut har gitt noen klare fordeler i Norge, som vi i denne podkastepisoden snakker om.

Sentralt for temaet er hvordan kraftmarkedet er organisert og hvordan det fungerer i praksis. Hans gir en forklaring på hvordan aktørene byr på energi og overføringskapasitet, og hvordan Nord Pool kalkulerer kraftprisene i de ulike områdene med en felles europeisk prisalgoritme.

Videre ser Ola, Sjur og Hans nærmere på trenden i kraftmarkedet, hvilke muligheter og utfordringer vi kan forvente oss fremover og hvordan det grønne skiftet påvirker kraftmarkedet. Fornybar energi styres i større grad av hydrologiske svingninger og er på den måten mindre forutsigbart. Og hvilken betydning har ACER og Brexit for kraftmarkedet?

Episoden «Kraftmarkedet: Markedsplasser, trender og grønn påvirkning» hører du på Spotify, Apple podkast og andre steder der du lytter til podkast.

Fakta

Nord Pool er den ledende kraftbørsen i Europa for kjøp og salg av fysisk kraft. Selskapet beregner kraftprisene hver time i det kommende døgnet basert på tilbud og etterspørsel, samt hvor mye kraft som kan flyttes fra et område til et annet. 360 selskaper fra 20 land handler på børsen og over 90 prosent av all strøm som blir brukt i Norden omsettes her. I 2020 hadde Nord Pool en samlet omsetning på 995 TWh.