Internasjonal Copyright Guide 2018 - Hjort
Hva leter du etter?

Internasjonal Copyright Guide 2018

Digitalisering fører til at opphavsrett på tvers av landegrensene blir stadig mer aktuelt. Vi er derfor glade for å kunne presentere TerraLex’ Copyright Guide.

I samarbeid med TerraLex er Hjort glad for å presentere TerraLex Cross-Border Guide to Copyright 2018. Guiden gir en oversikt over opphavsretten i 21 land og består av bidrag fra flere eksperter på opphavsrett, blant annet Hjorts advokat, Monica Syrdal.

Digitalisering fører til at opphavsrett på tvers av landegrensene stadig blir mer aktuelt. Temaer som portabilitet, piratvirksomhet og lisensieringsmodeller står høyt på dagorden både nasjonalt og internasjonalt. I løpet av våren skal Stortinget behandle forslag til ny åndsverklov, og EU har på sin agenda flere forslag om opphavsrettslige direktiver og forordninger. For bedrifter som baserer sin virksomhet på opphavsrett er utfordringen at virksomheten, og konkurransen de møter, er grenseoverskridende. Samtidig er opphavsrettighetene nasjonale og kan variere fra land til land. Denne guiden er ment å gi en oversikt over opphavsretten i viktige jurisdiksjoner.

Guiden finner du ved å trykke her.