Immaterialrett

Hjort tilbyr juridisk, strategisk rådgivning i tilknytning til registrering, forvaltning, avtaleinngåelser og håndheving av alle typer immaterielle rettigheter, herunder varemerker, patenter, design og opphavsrett.

Copyright lock

Vi tilbyr tjenester av høy kvalitet og med vekt på å oppnå gode kommersielle resultater for våre oppdragsgivere.

Våre advokater har lang praktisk erfaring som rådgivere ved håndtering av immaterialrettslige spørsmål og har også deltatt i lovgivningsarbeid eller arbeidet aktivt med immaterielle rettigheter i ledende norske konsern.

Hjort er regnet blant de ledende prosedyrefirmaene i Norge, og bistår også med  immaterialrettslig prosedyre. Dette gir våre klienter en ekstra trygghet når de opplever at konfliktnivået blir høyt.

Firmaet blir anbefalt av ledende ratingbyråer innen immaterialrett, både Chambers Europe, Chambers Global og Legal 500.

 

Siste saker om Immaterialrett

Er du grønn, klimapositiv eller bærekraftig?

Overtredelsesgebyr for misvisende illustrasjoner av boligprosjekt