Hjort og koronaviruset - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort og koronaviruset

Statsministeren har uttalt at vi nå står overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid.

Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

I Advokatfirmaet Hjort tar vi situasjonen alvorlig. Vi er opptatt av å ta vårt samfunnsansvar og bidra til å redusere smittefaren og ivareta våre ansatte. Vi ser også at mange av våre klienter og samarbeidspartnere er i en svært krevende situasjon, og opplever store konsekvenser som følge av koronaviruset.

Vi har derfor iverksatt en rekke tiltak, i tråd med de retningslinjer som gis fra offentlige myndigheter, slik at våre ansatte og advokater skal kunne fungere normalt og yte den bistand dere har behov for i denne krevende situasjonen. Vi opprettholder derfor vår advokatvirksomhet og drift som normalt, men slik at alle våre advokater og øvrige ansatte jobber på hjemmekontor, men er fullt tilgjengelige for dere.

Alle våre advokater står klare til å besvare alle spørsmål dere har behov for bistand til, og vi har solid kompetanse til bistå for å forebygge og håndtere særlige problemstillinger knyttet til virusutbruddet. Våre advokater har allerede skrevet en rekke artikler om ulike problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med denne kritiske situasjonen. Dere kan lese artiklene her på våre nettsider.

Vi opprettholder også all vår aktivitet knyttet til igangsatte oppdrag, og løpende rådgivning.

Det er for tidlig å si hvor lenge denne situasjonen vil vare, og hvor omfattende konsekvensene vil bli, men vi vet at vi er i en situasjon som vil påvirke oss alle i lang tid fremover. Det er derfor viktig for oss at hele vårt kontaktnett av klienter, forretningsforbindelser og bransjekollegaer vet at vi er tilgjengelige og klare til å bistå dere i denne vanskelige tiden.

De beste ønsker for dere alle på vegne av Advokatfirmaet Hjort,

Anne Marie Due
Managing Partner


Ta kontakt med vårt korona-ekspertteam på korona@hjort.no eller ring oss på 22 47 18 00 dersom du har utfordringer eller juridiske problemstillinger knyttet til koronaviruset.