Hjort har bistått Space Norway med etableringen av satellittbasert bredbånd - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort har bistått Space Norway med etableringen av satellittbasert bredbånd

Space Norway skal tilby satellittbasert bredbånd for både sivile og militære brukere i Arktis, ved hjelp av to satellitter som Space-X skal skyte opp fra USA i 2022. Space Norway har nå inngått avtaler med satellittoperatøren Inmarsat og med det norske Forsvarsdepartementet, som begge vil kjøpe tjenester fra Space Norway. Space Norway har også inngått avtale med Kongsberg Satellite Services om etablering av bakkestasjon i Nord-Norge.

Hjort har bistått Space Norway gjennom hele prosessen med de delene av prosjektet som reguleres av norsk rett, og har blant annet bistått i kontraktsforhandlinger og med utarbeidelse av diverse avtaler. Hjorts bistand omfatter nødvendige låneavtaler knyttet til prosjektet. Hjort har dessuten samarbeidet med det internasjonale advokatfirmaet Fieldfisher om de avtalene i prosjektet som reguleres av engelsk rett.

Med sitt solide miljø innenfor TMT, kontraktsrett og bank- og finans, har Hjort kunnet sette sammen et dedikert team med rett kompetanse og erfaring. Teamet besto av Rolf Chr. Trolle Andersen, Jørn A. Uggerud, Mariann Andersen og Petter Enholm.

«Dette har vært spennende å arbeide med dette prosjektet, som involverer aktører både fra det offentlige og fra næringslivet, og som vil bidra til å styrke Norges posisjon som en arktisk nasjon.» uttaler partner i Hjort Rolf Chr. Trolle Andersen.

Pressmelding fra Space Norway AS kan leses her.