Gratulerer med advokatbevillingen, Celina! - Hjort
Hva leter du etter?

Gratulerer med advokatbevillingen, Celina!

Celina Therese Ekholt hadde kun jobbet som advokatfullmektig et halvt år da hun ble koblet på en sak sammen med en av Hjorts strafferettsadvokater. Saken handlet om økonomisk kriminalitet, var komplisert og inkluderte mange aktører – brått ble rettssalen Celinas arbeidsplass i tre måneder.

Til å være et forretningsjuridisk firma har Hjort flere advokater som er spesialisert innenfor strafferett. Med tre offentlig oppnevnte forsvarere, gir dette fullmektiger en unik anledning til å bli kjent med den klassiske strafferetten. Celina fikk tidlig i karrieren mulighet til å bistå i en omfattende straffesak. Sammen med partner Svein Holden fikk hun raskt praktisert jussen og prøvd forsvarerrollen gjennom den tre måneder lange rettssaken.

 

Hvordan forberede du deg til saken?

Siden det var en så stor sak, kunne jeg jobbe mye på forhånd. Bare det å sette seg inn i faktum var en svært omfattende jobb. Mye tid gikk med på å gjennomgå politidokumenter, som var på flere 100 000 sider totalt. Vi brukte også mye tid på klientmøter, som er en verdifull erfaring uansett rettsområde.

 

Hvordan opplevde du å stå i retten?

Da første rettsdag kom var jeg ganske nervøs, men nervene forsvant heldigvis etter kort tid. Når man går i retten hver dag uke etter uke, blir man fort komfortabel. Det ble en veldig bratt læringskurve – fra å aldri ha vært i retten som noe annet enn en tilskuer, så ble dette min nye hverdag.

Som medforsvarer jobbet jeg tett med en person med ekstremt mye erfaring, og det føltes veldig trygt. Svein og jeg hadde et tett samarbeid som gjorde at jeg hele tiden følte at min opptreden i retten var kvalitetssikret.

 

Hva gjør straff til et spennende rettsområde?

Mange går rett fra studiene til et fagfelt som er nytt og ukjent, noe som kan være skummelt i starten. Straffeloven og straffeprosessloven, derimot, er noe alle jusstudenter har vært gjennom i løpet av studiet. På den måten stiller man med en viss ekspertise også som nyutdannet. Imidlertid oppstår det svært mange praktiske spørsmål i møtet med klienten, noe jeg synes er svært spennende. Straff som fagområde er virkelig «learning by doing».

En merkbar forskjell med å jobbe som forsvarer kontra å jobbe med forretningsjus er at mye av arbeidet skjer utenfor kontoret, noe jeg liker godt. Jeg er mye i retten, på politihuset og i fengsel, og trives med det høye tempoet straffesaker krever. Ofte får vi lite tid på å forberede oss til for eksempel fengslingsmøter eller avhør. Et naturlig resultat av dette er at man som fullmektig må arbeide selvstendig, og ta avgjørelser raskt. Det forventes også at man selv tar ansvaret for å følge opp klientene, noe jeg har satt stor pris på.

 

Hvordan er det å møte klienter?

Man møter jo en del triste skjebner, så klart. Men det er veldig forskjellig hvordan folk reagerer på det å bli straffeforfulgt. Noen er helt knust, mens andre virker nærmest uberørt.

Ofte er det folk som føler seg dømt av samfunnet. Som forsvarer er det derfor viktig å ha et åpent sinn i møtet med disse menneskene. Selv om jeg tar avstand fra de handlingene som er begått, er det ikke min oppgave å gi klienten en moralpreken.

 

Hva opplever du som den største utfordringen ved å jobbe med strafferett?

Under hovedforhandling er det ikke uvanlig at det oppstår utfordringer knyttet til eksaminasjon av vitner og medtiltalte. Fallhøyden her er stor, og i verste fall risikerer man å forverre situasjon for egen klient. For øvrig kan egen klients forklaring også være en utfordring. Man tror kanskje at man vet hva klienten skal si, ettersom man har vært gjennom dette på forhånd, men så blir historien en helt annen når man kommer i retten.

 

Kan du trekke frem én sak du synes har vært spesielt spennende?

Før jul så hadde jeg en større sak som gjaldt grove tyverier. Den pågikk i en uke og det var seks tiltalte. Jeg satte pris på at ansvarlig partner i saken hadde tillit til at jeg kunne ta saken alene. Det å lære å ta selvstendige valg er nemlig helt avgjørende i rollen som forsvarer.

For en optimal læringskurve så er man på den ene siden avhengig av å få god oppfølging – samtidig er det viktig å bli trygg på å jobbe selvstendig. Jeg synes Hjort balanserer dette på en god måte.

 

Celina startet som advokatfullmektig hos Hjort i august 2016, og ble ansatt advokat 1. mars 2019. Som fullmektig hos oss får man god tilgang på prosedyre, både sivile saker og straffesaker. Derfor får våre fullmektiger advokatbevilling relativt raskt, og i mange tilfeller etter to års praksis. Vi vurderer søknader til fullmektigstilling hos oss fortløpende: https://hjort.no/advokatfullmektig

Hjort er et sterkt og ledende prosedyrefirma som dekker alle sentrale rettsområder, med fokus på forretningsjuridisk rådgiving og tvisteløsning. Som ansatt i Hjort er du en del av et solid og engasjert fagmiljø. Firmaets satsing på og sterke posisjon innenfor prosedyre appellerer både til nyutdannede og erfarne jurister.