Frokostseminar: Om EU-reguleringer på digitaliseringsområdet
Hva leter du etter?

Frokostseminar: Digital strategi i Norge og EU – Hva kommer fra EU og hva betyr det for oss?

IKT-Norge og Advokatfirmaet Hjort inviterer til frokostseminar om kommende EU-reguleringer på digitaliseringsområdet generelt, og innen AI, digital sikkerhet, skytjenester, digitale plattformer og generelle forbrukerrettslige spørsmål.

Vi passerte nylig 5 år med GDPR, men dette var bare begynnelsen på reguleringer som følge av EUs digitale strategi og agenda. Reguleringer av digitale markeder og den digitale økonomien står høyt på EUs agenda, og det vil i løpet av de neste årene vil komme en rekke ytterligere rettsakter fra EU knyttet til blant annet regulering av AI, digital sikkerhet, deling av data, skytjenester, digitale plattformer og forbrukerrettslige spørsmål.

På frokostseminaret vil vi gå nærmere inn på de kommende EU-reguleringene, samt hvordan og når de trer i kraft. Det gir deg som deltaker en overordnet oversikt over de deler av den kommende «digitale» lovgivningen som antas å få størst betydning for norsk IKT-bransje og deres kunder. Konkret snakker vi bl.a. om AI Act, AI Liability Directive, CER, NIS 2, DORA-forordningen, Data Act, Data Government Act, Digital Services Act og Digital Markets Act.

I tillegg vil justis- og beredskapsdepartementet kort redegjøre for status og plan for implementeringen av ulike EU-reguleringer knyttet til digital sikkerhet i Norge (CER, NIS 2 og DORA), og IKT-Norge vil kommentere hvordan bransjen og Norge bør forholde seg til de nye reglene, og hvordan de jobber med dette.

Meld deg på seminaret her
Foredragsholderne:

Øyvind Husby er administrerende direktør i IKT-Norge og har det overordnede ansvaret for den daglige driften. Han har erfaring fra både internasjonale konsern, mellomstore bedrifter, start-up og scale-up med både finansielle og industrielle eiere.

Kamilla Mjøs er seniorrådgiver i Seksjon for forebyggende nasjonal sikkerhet i Justis- og beredskapsdepartementet.

Eivind Grimsø Moe rådgir virksomheter innenfor en rekke bransjer om kontrakter og regulatoriske spørsmål og avtaler knyttet til digitalisering og bruk av ny teknologi, personvern, informasjonssikkerhet, lisensiering av immaterielle rettigheter mv.

Kristin Veierød bistår klienter innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger, blant annet knyttet til kontraktsinngåelser, avklaring av rettslig rammeverk, styre- og ledelsesansvar og tvisteløsning. Hun har spisskompetanse innenfor teknologi, media og kommunikasjon, og har inngående kjennskap til ekomsektoren.

Petter Enholm har lang teknisk erfaring fra norsk IT-bransje, og bistår Hjorts klienter med rådgivning i skjæringspunktet mellom teknologi og juss, spesielt innen personvern, digitalisering og teknologikontrakter.