Endringer i regelverket om foreldrepenger – større fleksibilitet for foreldre - Hjort
Hva leter du etter?

Endringer i regelverket om foreldrepenger – større fleksibilitet for foreldre

Det har skjedd flere endringer i foreldrepengereglene det siste året.

Her er det viktigste du må huske

  • Uttak av foreldrepenger kan utsettes uten noen bestemt grunn, og uttaket av foreldrepenger trenger ikke lenger å være sammenhengende. Det betyr at far/medmor ikke lenger må starte sin permisjon umiddelbart etter at morens permisjon er ferdig, og at permisjon kan deles opp friere enn tidligere. All permisjon må fremdeles tas ut før barnet fyller tre år.
  • Arbeidsgiver må fremdeles varsles om permisjonsuttak etter samme regler som før. Delvis permisjon er fremdeles avhengig av enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
  • Beregningstidspunktet for størrelsen på foreldrepengene skal være første uttakstidspunkt for den som får foreldrepenger. For mor blir dette senest tre uker før termin, og for far eller medmor blir dette når han eller hun starter foreldrepengeuttaket første gang.
  •  I tilfeller hvor det er kun faren/medmor som har opptjent rett til foreldrepenger, har faren/medmor nå krav på å ta ut foreldrepenger i 40 stønadsdager (8 uker) uten at det stilles krav til mors aktivitet i samme tidsperiode.
  • Far/medmor har nå rett til å ta ut foreldrepenger i inntil 10 stønadsdager (2 uker) i forbindelse med fødselen. Far/medmor har allerede rett til ulønnet permisjon i to uker i forbindelse med fødsel, men nå kan disse to ukene tas ut som foreldrepermisjon. Dersom denne muligheten benyttes, trekkes de to ukene fra tiden med foreldrepenger far/medmor kan ta senere. Endringen gir dermed ikke rett til lengre permisjon, kun rett til å flytte en del av foreldrepengene til permisjonen de fleste fedre/medmødre tar rundt fødsel for å bistå mor.