Fra lesesalen til rettssalen - Hjort
Hva leter du etter?

Fra lesesalen til rettssalen

Høsten 2021 begynte Helene Eng sin advokatkarriere rett etter studiet. Hun gikk direkte fra lesesalen til rettssalen da hun ble involvert i en av Hjorts viktigste selskapsrettssaker. Bli kjent med Helene og hennes reise i Hjort.

Hvilke fagområder jobber du med?

Jeg jobber med selskapsrett og transaksjoner – og bistår klienter blant annet i forbindelse med oppkjøp av selskaper, aksjonærkonflikter og annen praktisk rådgivning knyttet virksomhetsutøvelse.

Hva skrev du master om?

Gjennom studiet ble det klart for meg at jeg ønsket å jobbe med selskapsrett, og det var derfor naturlig å skrive master innenfor dette fagområdet. Inspirert av en nylig avsagt Høyesterettsdom (for de spesielt interesserte: HR-2020-1947-A) valgte jeg å skrive om aksjeeiers ulovfestede lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten er jo tradisjonelt et kontraktsrettslig begrep, men plutselig var det også et selskapsrettslig et. Det var spennende master-mat.

Hva har overrasket deg mest med advokatyrket?

Hvor lite utlært jeg var som nybakt jurist! Etter å ha drevet rådgivning mot Marte Kirkerud og Peder Ås gjennom fem år kan advokatyrket fremstå som nokså teoretisk, med lite rom for praktiske løsninger. I møtet med klienter (utenfor Lillevik) har jeg innsett verdien av å ha en pragmatisk og løsningsorientert tilnærming til klientens problemstillinger og behov.

Hvordan var overgangen fra jusstudiet til å jobbe hos Hjort?

Mitt første møte med Hjort-flokken var på innflytningsfest i nye lokaler, der jeg ble tatt imot av imøtekommende, morsomme, rare og rause kollegaer. Ekstra gøy var det da Dagny holdt intimkonsert i kantinen! Derfra har læringskurven vært bratt – og hjelpsomme og flinke kollegaer har vært uvurderlige. Fra å famle i blinde har jeg gradvis fått en større trygghet i rollen som jurist, rådgiver og advokatfullmektig.

Hvordan var det å forberede seg til sin første rettssak?

Utfordrende, lærerikt og morsomt! Jeg var heldig og fikk muligheten til å bistå i en nokså omfattende sak om sentrale selskapsrettslige spørsmål. Jeg deltok i interessante diskusjoner med partnere som jobbet på samme sak, og lærte masse på kort tid – både om de juridiske problemstillingene, men også om prosedyre og saksforberedelsene for retten. Den var en intens periode, men etter siste dag i retten satt jeg igjen med en ubeskrivelig mestringsfølelse.

Hvis du skulle vært noe annet enn advokat, hvilket yrket hadde du valgt?

Om jeg kunne være noe annet enn en advokat, ville jeg valgt å være en møbelsnekker.