Arendalsuka 2021 - Hjort
Hva leter du etter?

Arendalsuka 2021

Vi gleder oss til å møte samfunnsengasjerte mennesker under årets politiske høydepunkt – Arendalsuka. Hjort stiller med advokater som arbeider for og med det grønne skiftet.

I år finner du flere av våre arrangementer i Bærekraftshuset i Torvgata 7. Vi er stolte huseiere sammen med Røde Kors og kommunikasjonsbyrået Nucleus. Det vil under Arendalsuka være 38 arrangement her. Vi håper du tar turen innom eller følger arrangementene direkte på Facebook.

Konseptet Bærekraftshuset har til hensikt å etablere en arena som i sin helhet vies til FNs 17 bærekraftsmål. Hos oss i Hjort finner du advokater som til daglig er pådrivere for en grønn omstilling. For at vi skal løse klima- og miljøutfordringene vi i dag står overfor, må vi endre tankesett og handlingsmønster. Vi mener jussen her har en svært viktig funksjon. Dersom et grønt skifte skal realiseres, må endringene også skje i det rettslige rammeverket.

Velkommen til Bærekraftshuset i Torvgata 7

Mandag 16.08 | kl. 12:00-13:00
Åpning av Bærekraftshuset
Nucleus, Røde Kors og Hjort

Tirsdag 17.08 | kl. 11.30-12:30
Kunnskapshullene: Det vanskelige samspillet i det grønne skiftet
Sintef, Agder Energi, Batteriretur og Hjort

Onsdag 18.08 | kl. 17:30
LIVE podkast Energisk: Fremtiden er elektrisk
Hjort inviterer Harald Magnus Andreassen og Siri Kalvig

 

Fra vårt energiteam vil Kristian Brandt, Kristin Bjella, Jørn Uggerud og Ola Hermansen være å treffe i Arendal.

Tirsdag inviterer Hjort til «Kunnskapshullene: Det vanskelige samspillet i det grønne skiftet». Vi har invitert Alexandra Bech Gjørv, Fredrik Andresen og Ingvill H. Mykland til en samtale om teknologi, økonomi, politikk og juss.

Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF, et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Hvilke konkrete utfordringer ser Alexandra og hvor ligger mulighetene for å etablere nye norske virksomheter med en grønn, bærekraftig verdiskapning?

Fredrik Andresen er daglig leder i Batteriretur, et selskap som samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Utvikling av grønnteknologi skjer utrolig raskt. Hvordan kan bedrifter ta en aktiv del i kunnskapsutviklingen? Hva er avgjørende for at andre virksomheter for å bli lønnsomme i en grønn omstilling?

Ingvill H. Mykland er konserndirektør i teknologi hos Agder Energi. Som mange andre bedrifter som må også Agder Energi delta i flere områder. Hvilke kompetanse er avgjørende for å innta nye industrier.

LIVE podkast
Onsdag har vi invitert Siri Kalvig og Harald Magnus Andreassen.

Siri Kalvig er administrerende direktør Nysnø. Hun har doktorgrad innenfor offshore vind teknologi. Hun har startet flere bedrifter, deriblant Nysnø, og jobbet aktivt med finans og oppstartselskaper innen miljøteknologi. Nysnø investerer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Det gir grobunn for ny, klimavennlig virksomhet og teknologiutvikling.

Harald Magnus Andreassen og sjeføkonom i SpareBank 1 Markets og er spesialist i utvikling i økonomi og finansmarkeder, i Norge og internasjonalt. Hans ekspertise og evne til å formidle hva som har skjedd og hvorfor, og hva kan komme til å skje, er spesielt interessant nå som fornybar energi spås å bli Norges neste industrieventyr.

Møt våre eiendom- og entrepriseadvokater på Torvet 11

Tirsdag 17.08 | kl. 12:15-12:55
Hvordan påvirker EUs grønne regelverk aktører innen bygg og eiendom?
Hjort, Entra, Akershus Eiendom og Multiconsult

Tirsdag 17.08 | kl. 14:00-14:45
Grønne muligheter for bygningsmaterialer
ReHub og Hjort

Torsdag 19:09 | kl. 12:30-13:30
Når Arbeidstilsynet banker på
Hjort

 

På «Byggeplassen» i Torvet 11, lokalet til Baker Jørgensen, vil du møte Harald Fosse, Finn Magne Prydz, Sigve Braaten og Liv Zimmermann fra vår eiendom og entreprise avdeling.

En rekke aktører innen bygg, anlegg og eiendom har i lengre tid jobbet for et felles møtested for å markere byggenæringens tyngde under Arendalsuka. Baker Jørgensen, som ligger sentralt i Arendal sentrum arrangerer Bygg Arena Arendal. Tematikken er delt i tre kategorier; klima/miljø, velferd/sosial bærekraft og jobbskaping/rekruttering.

Hvordan påvirker EUs grønne regelverk aktører innen bygg og eiendom?
På dette seminaret vil ledende aktører innen bygg, eiendom og finans se nærmere på klassifiseringssystemet og formidle den store betydningen regelverket vil få på området i årene som kommer. Hjort, representert ved Liv Zimmermann, vil her gi en oversikt over hvilke juridiske forpliktelser som pålegges bygg- og eiendomsbransjen gjennom EUs taksonomi.

Grønne muligheter for bygningsmaterialer
Hjort har invitert ReHub til en samtale om hvordan bygningsmaterialer kan brukes om igjen. ReHub har etablert et slags finn.no for ombruk av byggevarer, og sammen med dem vil vi snakke om de muligheter denne løsningen gir, samt hvilke rettslige spørsmål som oppstår og hvordan de kan løses.

Når Arbeidstilsynet banker på
Bygg-, anlegg- og eiendomsprosjekter er ofte kompliserte og inkluderer mange ulike aktører. Kontraktskjedene er lange, i tillegg til at omfanget av innleide og bruk av underentreprenører er stort. For å sikre et trygt arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen er det avgjørende å ha spesialisert kunnskap om forebyggende tiltak og rutiner. Med arbeidsrett og compliance i fokus, lærer du hvordan å sikre et trygt arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen og hvordan selskaper og involverte personer forbereder seg på best mulig måte når Arbeidstilsynet og/eller politiet skal gjennomføre avhør eller etterforskningsskritt.