Pål Sverre Hernæs ny senioradvokat hos Hjort

Pål Sverre Hernæs tiltrådde som senioradvokat i Hjorts strafferettsavdeling 1. desember 2016.

Paal_Sverre_Hernaes_color_2

Pål Sverre kommer fra stilling som avdelingsleder i HELP Forsikring AS, der han har arbeidet bl.a. med arverett, fast eiendom, kontraktsrett og prosess. Fra før har han flere års erfaring fra ulike arbeidsforhold som politiadvokat ved Oslo politidistrikt og Økokrim, og har solid kompetanse på økonomiske straffesaker, verdisikring og prosedyre.